Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

Hedwigepolder staat in 2019 onder water

Foto Hollandse Hoogte / Goos van der Veen

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft vanmiddag bekendgemaakt dat de Hedwigepolder in Zeeland in 2019 onder water staat. Het kabinet denkt in 2016 klaar te zijn met de onteigeningsprocedure en in mei van dat jaar kan dan de ontpoldering beginnen, meldt de NOS.

Tijdens de formatie spraken de VVD en de PvdA af dat de Hedwigepolder zo snel mogelijk onder water komt te staan. Uit het regeerakkoord:

Alle alternatieven voor natuurcompensatie rond de verdieping van de Westerschelde zijn zorgvuldig gewogen op kosten en effecten. Op grond daarvan besluiten we de volledige ontpoldering van de Hedwigepolder zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.

Het kabinet wil zo snel mogelijk de vergunningen aanvragen en ontheffingen beginnen.

Jarenlang discussie over ontpoldering

Het ontpolderen van het gebied zorgde bij opeenvolgende regeringen al voor hoofdbrekens. Met België is afgesproken dat als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde de polder onder water zou worden gezet. Toen dit in Zeeland op fel verzet stuitte, zag Kabinet Rutte I van het ontpolderen af. Zowel Vlaanderen als Europese Commissie is toen een procedure gestart om het ontpolderen van de Hedwigepolder af te dwingen. Het nieuwe kabinet hakte uiteindelijk een knoop door over de ontpoldering.