Frans Lommerse, directeur Toneelschuur

Slotaflevering. De 20 cultuurmakers die NRC een jaar lang intensief volgde, voerden in 2012 veel slecht nieuws-gesprekken. Maar ze vierden ook de nodige artistieke triomfen.

‘Wat we dit jaar hebben geleerd? Dat competitie plaats moet maken voor samenwerking.’

Frans Lommerse, directeur Toneelschuur

Hoe was 2012?

In 2012 was het zaak de producerende taak van de Toneelschuur te behouden. Daartoe hebben we particuliere fondsen en sponsoren aangeboord. Haarlem bleek bereid om naast de huur en de bijdrage in de exploitatie ook onze producerende taak te ondersteunen. We hebben als producerende instelling een aanvraag gedaan bij Fonds Podiumkunsten, en die werd positief beoordeeld.”

Hoe wordt 2013?

We kunnen de komende jaren door als presenterende en producerende instelling met een landelijke ambitie.

Wat wilt u nog gezegd hebben?

Talentontwikkeling blijft het kind van de rekening van de bezuinigingen op de kunsten. Wij willen ons daar de komende jaren extra voor gaan inzetten. Zonder een brede en goede basis kan er ook geen sprake zijn van een excellente top.