brieven

Wat meer feiten zouden Baudet geen kwaad doen

Thierry Baudet geeft weer eens blijk van zijn afkeer van de Europese Unie en verwante instituten (Opinie, 14 december). De argumentatie wordt er echter niet overtuigender op. Zo keerde volgens hem in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw de rust terug in Europa en werden oorlogen rationeler en beperkter, met als uitzonderingen Napoleon, Wilhelm II, Mussolini en Hitler. Dit mag wel het understatement van het jaar worden genoemd.

Achter Wilhelm II gaat de Eerste Wereldoorlog schuil – grotendeels een irrationele en nationalistische uitbarsting, met verschrikkingen en slachtoffers op een schaal die de wereld nog niet had gezien. Een vredesverdrag dat van nationalistische haat was vervuld, vormde de kiem voor de Tweede Wereldoorlog.

Baudet voert ook een geheimzinnige „men” ten tonele, die – ter uitdunning van de oorspronkelijke bevolking – golven van massa-immigratie en multiculturalisme zou hebben veroorzaakt. Dit is fantasie. De massa-immigratie waar hij op doelt, diende een economisch doel. Grotere geschooldheid van de eigen bevolking leidde in een groeiende economie tot een gebrek aan arbeidskrachten voor ongeschoold, vuil en zwaar werk. Hierin werd voorzien door immigratie, aanvankelijk uit Italië, Spanje en Portugal en toen de bronnen daar opdroogden uit Turkije en Marokko.

Wat meer feiten en minder beweringen zouden de betogen van Baudet geen kwaad doen.

A.L. de Werker

Groningen

Van Rompuy is Hitler niet

Thierry Baudet mag graag met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis walsen en robuuste, maar mager onderbouwde conclusies trekken, onder vermelding van bij voorkeur zo veel mogelijk indrukwekkende namen. In zijn column van 14 december ziet hij bijvoorbeeld een duidelijke parallel tussen Adolf Hitler en Herman Van Rompuy. Beiden zouden een duidelijke Europese ambitie hebben.

Deze vlieger gaat niet op, alleen al omdat de aspiraties van Hitler zich niet beperkten tot Europa. Sowieso is een vergelijking tussen de minzame Belg en de massamoordenaar uit Duitsland ongepast, maar voor Baudet is elk middel geoorloofd om maar te komen tot zijn steeds terugkerende stelling dat Europa de natiestaat de nek om probeert te draaien, wat ons zal terugvoeren naar de donkere Middeleeuwen.

Ton van Rietbergen

Utrecht

    • A.L. de Werker
    • Ton van Rietbergen