Apekoollyps

Vanmiddag vindt er een spoeddebat plaats in de Tweede Kamer naar aanleiding van de berichtgeving in De Telegraaf en zo goed als alle andere media over de op handen zijnde apocalyps. Niet alleen bij de oppositiepartijen, maar ook binnen de coalitie zijn grote vragen gerezen over de haalbaarheid van dit mega-evenement.

Verschillende partijen zetten vraagtekens bij het kostenplaatje. „Het kan toch niet zo zijn”, aldus de woordvoerder van D66, „dat we aan de ene kant erover praten het Metropole Orkest weg te bezuinigen, terwijl we aan de andere kant bakken met geld uitgeven om engelen met bazuinen in te huren? Dan kunnen we bij wijze van spreken nog beter de koperblazers van het Metropole Orkest in witte jurkjes hijsen.” Hij bereidt een motie voor die de regering daartoe oproept.

Fractievoorzitter Buma van het CDA wil van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken weten hoe het zit met de precieze planning, mede met het oog op de inzet van de ordediensten. „Hebben we dan niets geleerd van de rellen in Haren? En daar wisten we tenminste nog bij benadering het hoe en wat van het kritieke tijdstip, informatie die inzake de apocalyps ten enenmale ontbreekt.” Plasterk heeft geantwoord dat hij geen aanleiding heeft om rond de apocalyps ongeregeldheden te verwachten, en dat de exacte dienstregeling van de verschillende fatale gebeurtenissen niet onder zijn competentie valt, maar dat collega Timmermans van Buitenlandse Zaken daarover inmiddels per brief om opheldering heeft gevraagd bij de Maya’s.

GroenLinks pleit ervoor om het einde van de wereld op een ecologisch verantwoorde manier gestalte te geven. Marianne Thieme dringt aan op een protocol voor de omgang met de zeezoogdieren die naar verwachting massaal zullen stranden.

Het felst in zijn kritiek is Geert Wilders. „Het is toch van de zotte”, aldus de voorman van de PVV, „dat de Nederlandse belastingbetaler moet bloeden voor het zoveelste megalomane plannetje dat uit de koker komt van de internationale elite en waar hij helemaal niet om heeft gevraagd. Het is geen apocalyps, maar een apekoollyps. Wat mij betreft gaat die hele ondergang van de wereld aan Nederland voorbij.” Voor dat laatste standpunt lijkt echter geen meerderheid te zijn.

    • Ilja Leonard Pfeijffer