Agora Theater,directeur Jan Gras

Slotaflevering. De 20 cultuurmakers die NRC een jaar lang intensief volgde, voerden in 2012 veel slecht nieuws-gesprekken. Maar ze vierden ook de nodige artistieke triomfen.

‘Wat we dit jaar hebben geleerd? Dat competitie plaats moet maken voor samenwerking.’

Agora Theater,directeur Jan Gras

Hoe was 2012?

Het belangrijkste was dat de BTW voor podiumkunsten weer verlaagd werd. Daarmee is financiële ruimte geschapen.

Hoe wordt 2013?

Ik zet erop in dat de filmexploitatie die we naast theater in de Agora gaan brengen, goed van de grond komt. We beginnen nog deze maand, met onder andere Het bombardement.

Wat wilt u nog gezegd hebben?

Ik hoop dat het nieuwe kabinet positiever tegen de kunsten aankijkt, dat de strijdbijl begraven wordt en de loopgraven worden verlaten. Laten zien dat kunst geen luxe is, vereist ook een verandering in de houding van de kunstwereld. We zouden eens werk moeten maken van het ambassadeurschap voor de kunst, zoals sport dat kent – een Erika Terpstra voor de kunst, zeg maar.