Weekers: campagne mogelijk betaald door omstreden projectontwikkelaar

De 35 meter hoge reclamezuil van Frans Weekers langs de A73 bij Roermond. Foto NRC / Chris Keulen

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën erkent dat zijn verkiezingscampagne in september medegefinancierd kan zijn door projectontwikkelaar Van Pol, die ex-senator en ex-wethouder van Roermond Jos van Rey omgekocht zou hebben. Ook houdt hij het voor mogelijk dat een voor corruptie veroordeelde ex-ambtenaar van de gemeente Roermond meebetaald heeft. Dat blijkt uit de brief die Weekers gisteravond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Weekers schrijft dat het geld voor de reclamezuil met zijn campagneposter niet door Van Rey privé is betaald, maar afkomstig is “uit een ‘potje’ van de heer Van Rey dat hij had ingericht voor zijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Naar verluidt zouden de heer Van Pol en de heer Van Hooff hieraan hebben bijgedragen.”

Volgens de staatssecretaris wist hij dit niet toen Van Rey zijn hulp aanbood. Hij geeft toe dat hij het wel had moeten weten, en dat hij had moeten doorvragen bij Van Rey. De wethouder zou hem gezegd hebben dat hij de kosten “voor eigen rekening” zou nemen.

“In het contact dat ik over de reclamezuil met de heer Van Rey heb gehad, is de betrokkenheid van de heer Van Pol bij de reclamezuil niet ter sprake gekomen. Inmiddels heb ik uit de media vernomen dat de reclamezuil mede-eigendom is van de heer Van Pol.”

Weekers zegt het te betreuren dat er veel vragen zijn gerezen. Hij geeft toe bij de beantwoording van persvragen “te lichtvaardig” te zijn geweest. Het belang van de persvragen heeft hij “ten onrechte onderschat”.

“Achteraf gezien had ik bij het telefoontje van de heer Van Rey beter moeten doorvragen en ook hadden zaken op papier gezet moeten worden. Ik doel dan in ieder geval op afspraken zodat duidelijk is wie, wat en onder welke voorwaarden bijdraagt. Dan was ik ook in de gelegenheid geweest de vragen die hierover nu worden gesteld te beantwoorden.”

De antwoorden van Weekers komen overeen met de verklaring van de campagneleider van de VVD Weert tegenover NRC Handelsblad. Campagneleider Ben Bremmers zei gisteren dat hij van Van Rey gehoord had dat het geld uit een “een potje van eerdere campagnes” kwam.

Bekend is dat Van Rey zijn campagnes liet betalen door zakenrelaties onder wie projectontwikkelaar Piet van Pol. De betalingen, volgens bronnen 50.000 euro per campagne, liepen via het bedrijf Liba Adviesbureau, dat op naam van de kinderen van Van Rey staat.

Campagneleider: wij hebben te goeder trouw gehandeld

Volgens Bremmers wisten Weekers en hij niet van wie het geld in het potje afkomstig was:

“Als daar iets niet pluis mee is, dan is dat niet onze verantwoordelijkheid, maar van degene die dit potje beheren. Wij hebben te goeder trouw gehandeld.”

De campagneleider zegt Frans Weekers afgelopen weekeinde geïnformeerd te hebben over het potje van Van Rey. Bremmers:

“Frans Weekers heeft het verhaal meteen tegen premier Rutte verteld. Voor Frans was het feit, dat het geld voor de reclamezuil uit een potje van Van Rey kwam, dat niet gebruikt was tijdens een eerdere campagne, nieuw. Daarom heeft hij hier meteen Rutte van in kennis gesteld.”

Kamer wil opheldering over betaling reclamezuil

Bremmers heeft meegewerkt aan het feitenrelaas dat Weekers gisteravond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het relaas beschrijft de gang van zaken rond de betaling van de reclamezuil, alsmede de bemoeienis van Weekers met dossiers die met Van Rey en Roermond van doen hebben. De Kamerleden willen opheldering over de betaling en over een mogelijk verband tussen de gift en de dossiers.

Weekers verklaarde dinsdag dat hij Van Rey slechts het telefoonnummer van de campagnecoördinator van de VVD Weert gegeven had. Die had de zaak rond de financiering van de reclamezuil verder afgehandeld, aldus Weekers. Campagneleider Bremmers zegt nu dat hij door Van Rey enkel gevraagd is om een geschikte foto voor de billboard. Verdere betrokkenheid van de VVD-afdeling was er niet. Bremmers:

“Niemand van de VVD Weert, ik of Frans Weekers heeft ooit een offerte of factuur gezien. Vanuit die kanalen heeft geen transactie plaatsgevonden. Ik heb aan Van Rey, toen hij mij belde voor die foto, gevraagd: ‘wie gaat dat betalen?’ Want wij hadden daar geen ruimte voor in ons campagnebudget. Van Rey zei dat hij daar nog een potje voor had. Weekers wist dit niet.”

Gift aan Weekers kostte meer dan 3000 euro

Bremmers schat dat de gift aan Weekers meer dan 3.000 euro gekost heeft. “Ik heb gratis gewerkt, de kosten voor het zeil schat ik op 3.000 euro. Daar zullen de kosten van het takelbedrijf dat het zeil moest ophangen en afhalen ongetwijfeld bij zijn gekomen.” Daarnaast moest nog twee weken huur voor de reclamepaal betaald worden. Hierover zei Van Rey eerder tegen NRC Handelsblad dat de eigenaar van de reclamepaal een “vriendenprijs” had berekend. Het bedrijf is mede-eigendom van projectontwikkelaar Van Pol.

    • Joep Dohmen en Kees Versteegh