Tsjechisch gerommel met EU-geld

Tsjechië rommelt meer met Europese subsidies dan de EU officieel toegeeft. Volgens dagblad Trouw blijkt uit vertrouwelijke stukken van de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer dat de Tsjechische controle op de besteding van subsidies ‘onbetrouwbaar’ is. De toezichtsorganen verdonkeremanen de relevantie van projecten, prijsafspraken en concurrentievervalsing.

Zo besteedde de stad Brno in 2006 een contract voor negen tramwagons aan onder de voorwaarde dat de leverancier in voorgaande jaren minstens 15 korte en 2 lange dan wel 10 lange en 2 korte wagons had geproduceerd. Het enige bedrijf dat aan die eis kon voldoen, was Skoda. In het bestek voor een snelweg werd als eis opgenomen dat de opzichter vloeiend Tsjechisch sprak, schrijft Trouw.

De EU heeft deze praktijken met de mantel der liefde bedekt. In openbare rapporten maakt de commissie gewag van „tekortkomingen in het functioneren” van de Tsjechische controleorganen. Een geheim verslag is scherper: „De commissie kan de resultaten zoals gepresenteerd in de jaarlijkse verslagen en boordelingen niet vertrouwen”. De commissie had een boete van 600 miljoen euro willen uitdelen. Het werd afgemaakt op 450 miljoen, schrijft Trouw.