Raad voor Cultuur krimpt in en verhuist

De Raad voor Cultuur krijgt minder vaste adviescommissies: vier in plaats van de huidige tien. Daarnaast gaat de Raad gebruikmaken van een kring van adviseurs, op wie een beroep kan worden gedaan als dat nodig is.

Verder gaat de Raad in de zomer van 2013 verhuizen naar het gebouw van het Nationaal Archief, vlakbij het Centraal Station in Den Haag. Het adviesorgaan van de regering zetelt nu nog in een statig oud pand aan de R.J. Schimmelpennincklaan, nabij begraafplaats Zorgvliet.

De Raad voor Cultuur heeft zich de afgelopen tijd bezonnen op zijn rol voor de komende jaren. Daarnaast moet er bezuinigd worden: onder het kabinet Balkenende IV al 23 procent en de komende jaren nog eens 12 procent. Dit jaar heeft de Raad een budget van 3 miljoen euro, dat daalt tot 2,6 miljoen in 2017.

De Raad stelt dat hij daardoor niet op dezelfde manier kan blijven functioneren, met negen vaste leden, tien adviescommissies (voor elke cultuursector één) met elk circa vijf leden en drie commissies die taken uitvoeren in het kader van de Monumentenwet, de Archiefwet en de Wet tot behoud van cultuurbezit.

De Raad wil zich daarom omvormen tot ‘netwerkorganisatie’, waarbij er vier vaste commissies zijn rond vier brede thema’s: ‘Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst’, ‘Erfgoed’, ‘Media’ en ‘Podiumkunsten’. Zij krijgen elk vijf tot zeven leden.

Daarnaast komt er een kring van vijftig adviseurs, mensen met kennis en ervaring op diverse terreinen, zodat bij elk advies de juiste mensen kunnen worden betrokken. Vandaag plaatst de Raad voor Cultuur advertenties in verschillende dagbladen om deze adviseurs te werven.