Publiek van de toekomst

De liefde voor kunst en cultuur moet met de paplepel worden ingegoten. Dat vindt zowel het kabinet als een meerderheid in de Tweede Kamer. Cultuureducatie is een buzzwoord in politieke discussies. Het publiek van de toekomst wordt des te belangrijker gevonden nu de overheid zich gedeeltelijk heeft teruggetrokken als geldschieter.

Maar in het primair onderwijs zit het niet goed met de cultuureducatie. Een vaste muziekleraar of docent handvaardigheid is geen vanzelfsprekendheid meer op scholen. De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur publiceerden hier eerder dit jaar een kritisch rapport over. Op de meeste basisscholen hebben de cultuurlessen een marginale positie. Het kabinet trekt zich de kritiek aan en wil hier verbetering in brengen.

In het voortgezet onderwijs lijkt de situatie beter. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) is een verplicht examenvak op vmbo, havo en vwo. Het vorige kabinet had het voornemen om CKV te schrappen ten gunste van vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Ook de Cultuurkaart, waarmee middelbare scholieren voorstellingen en musea bezoeken, zou verdwijnen. De nieuwe minister van Onderwijs vaart een andere koers. De Cultuurkaart wil ze behouden en of CKV verdwijnt, valt ook nog te bezien.

Het publiek van de toekomst lijkt gered. Maar is dat wel zo? In theaterzalen zitten regelmatig klassen die op school slecht voorbereid zijn op wat ze te zien krijgen. Is het ouderwets om toneelteksten van bijvoorbeeld Shakespeare voor te bespreken op school? De docent had ook naar een stuk kunnen gaan dat beter aansluit bij de belevingswereld van de tieners. Nu zitten ze zuchtend, draaiend, fluisterend en sms’end de ‘lesuren’ uit. Zal zo’n kind later ooit nog een theater bezoeken?

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Voorstellingen waarbij scholieren na afloop onder leiding van een gespecialiseerde docent (of met de acteurs) discussiëren over hun eigen ervaringen met het thema van het stuk. Of een rollenspel waarin ze uitproberen hoe zij zelf zouden reageren in de situatie uit het toneelstuk. Het zijn dat soort ervaringen die van kinderen cultuurliefhebbers kunnen maken.

    • Claudia Kammer