Proefexamens te slecht gemaakt

De invoering van de verplichte taal- en rekentoets in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt uitgesteld. Dat komt omdat de dit jaar gehouden proefexamens te slecht zijn gemaakt. Te veel leerlingen hebben de gewenste niveaus voor taal en rekenen nog niet bereikt. Dit betekent dat de rekentoets voor vmbo, havo en vwo pas in het schooljaar 2015-2016 meetelt voor het eindexamen, twee jaar later dan gepland. De leerlingen moeten minstens een 5 halen om de toets te halen. Grote percentages hadden dit niet gehaald. NRC