Polderpartners willen vertrouwen uitstralen

Om het hardst roepen werkgevers, bonden en kabinet dat het vertrouwen in de polder terug is. Nu nog het ver- trouwen in de economie.

De ‘polder’ staat voor een groot dilemma. Herstel van het vertrouwen van consumenten en bedrijven is cruciaal om de trend van een verdere krimp van de economie te keren en een ronde nieuwe bezuinigingen te voorkomen. Het verschil van mening zit ’m alleen in wat het beste recept daarvoor is.

De druk op het kabinet, de vakbonden en de werkgevers om nog vóór maart volgend jaar met concrete afspraken te komen is groot. Dan presenteert het Centraal Planbureau haar definitieve raming van het begrotingstekort voor volgend jaar. Sociale partners en kabinet willen alles op alles zetten om te voorkomen dat die raming boven de 3 procentsnorm uit Brussel blijft steken, zoals het CPB gisteren zei te verwachten. Want dat zou betekenen dat het bezuinigingspakket van 16 miljard euro van het kabinet Rutte II niet genoeg is.

Met vier representanten van de vakbeweging, drie van werkgeverszijde en een kabinetsdelegatie die bijna de halve ministersploeg besloeg pakten partijen gisteren groot uit. Maar na een gesprek van anderhalf uur kwamen zij niet veel verder dan het uitspreken van vertrouwen in elkaar en de belofte de komende maanden serieus verder te praten.

De kabinetsdelegatie, bestaande uit premier Rutte en de vier ministers Asscher (Sociale Zaken), Dijsselbloem (Financiën), Blok (Wonen) en Kamp (Economische Zaken) én staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken), beloofde de komende twee jaar 100 miljoen extra uit te trekken om de oplopende werkloosheid onder ouderen en jongeren te bestrijden. Een toezegging van het kabinet aan de Eerste Kamer om nog eens goed te kijken naar de voorgenomen verhuurdersheffing voor corporaties werd kracht bijgezet. Sociale partners mogen meedenken over een alternatief om te voorkomen dat corporaties hun investeringen in de woningbouw staken.

Allemaal klein bier vergeleken met de grote thema’s die nog boven de markt hangen en waarover burgers in het ongewisse blijven zolang de polder er niet uit komt. Asscher beloofde sociale partners gisteren gedurende het overleg niet eenzijdig met uitwerkingen te komen van de omstreden onderdelen uit het regeerakkoord. Zolang concrete afspraken met sociale partners uitblijven betekent dat aanhoudende onzekerheid voor consumenten over cruciale zaken als duur en hoogte van de WW-uitkering, versoepeling van het ontslagrecht, het quotum voor arbeidsgehandicapten, het samenvoegen van regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in de nieuwe participatiewet en het inperken van de opbouwmogelijkheden voor pensioen. Die onzekerheid over de invulling van het kabinetsbeleid is funest voor het vertrouwen, constateren economen van De Nederlandsche Bank en het CPB.

De tijdsdruk is vooral vervelend voor interimvoorzitter Ton Heerts van de FNV die gisteren opnieuw aankondigde niet te willen praten over aanpassingen van de voorgestelde WW-hervormingen. Die moeten van tafel. Bovendien is de grootste vakcentrale van Nederland nog niet klaar met orde op zaken stellen in eigen huis wat in mei volgend jaar moet leiden tot een nieuwe organisatie. Tot die tijd kan van een groot sociaal akkoord geen sprake zijn, meent de FNV. De kleinere vakcentrale CNV acht zo’n akkoord over de arbeidsmarkt op korte termijn wél noodzakelijk. En dan moet ook gesproken worden over moeilijke thema’s als WW en ontslag, meent voorzitter Jaap Smit. De komende twee maanden worden spannend.

    • Ariane Kleijwegt