Obama over begroting: veel verder kan ik niet gaan

Boehner en Obama in de Roosevelt Room van het Witte Huis bij het bespreken van de begrotingsproblematiek. Foto AP / Carolyn Kaster

President Obama heeft zijn laatste bod nog niet gedaan tegenover de Republikeinen om de staatsschuld te verlagen, maar hij heeft aangegeven niet ver af te wijken van zijn meest recente handreiking in de Amerikaanse begrotingsonderhandelingen.

Een woordvoerder van het Witte Huis laat vanavond tegenover persbureau AP weten dat Obama niet te ver wil afwijken want “hij heeft al meer dan de helft ingeleverd.”

De president wil de belasting ophogen voor mensen die meer dan 400.000 dollar per jaar verdienen om een ‘fical cliff’ (begrotingsafgrond) te voorkomen. Obama deed dit voorstel omdat hij de grens van 1 miljoen, die de Republikeinen eerder voorstelden, te hoog vond.

Zonder deal stevenen VS af op begrotingsafgrond

Als de Republikeinen en de Democraten het niet eens worden over nieuwe maatregelen, wordt de belasting voor iedereen met een inkomen, ongeacht hoe hoog of laag dat is, verhoogd en dat zal leiden tot de fiscal cliff (begrotingsafgrond). Guus Valk legde dit gisteren uit in NRC Handelsblad:

“Op 1 januari moeten ze een akkoord hebben gesloten over het verlagen van de staatsschuld. Lukt dat niet, dan treedt automatisch een reeks pijnlijke maatregelen in werking. Eergisteren leken de partijen elkaar enigszins te naderen.

De Republikeinse leider John Boehner, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, kondigde op een persconferentie ‘Plan B’ aan. Niet langer zullen de Republikeinen zich verzetten tegen een belastingverhoging voor de rijkste Amerikanen. Iedereen die een miljoen dollar of meer verdient, mag nu van Boehner meer belasting betalen.”

Boehner was tot nu toe fel tegen het verhogen van welke belasting dan ook. Hij stelde eerder voor in tien jaar tijd 800 miljard dollar op te halen door mazen in de fiscale wetgeving te dichten.

Hij staat echter onder toenemende druk van Republikeinse senatoren die zeggen dat hij moet toegeven aan de eis van Obama om de belasting voor rijken te verhogen. In ruil daarvoor zou Obama begin volgend jaar extra bezuinigingsmaatregelen moeten treffen en de federale leenlimiet moeten verhogen.

    • Annemarie Coevert