Kamer steunt redding Metropole Orkest - downloadverbod van de baan

Metropole Orkest in Nieuwspoort als demonstratie tegen de eerdere bezuinigingen. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

De Tweede Kamer heeft vanavond ingestemd met de financiële steun die het Metropole Orkest van de ondergang redt. Het gezelschap is zeker tot 2017 verzekerd van steun, schrijft persbureau Novum.

Eerder werd het voortbestaan van het orkest bedreigd, maar door toedoen van de VVD en PvdA ontvangt het nu toch extra geld. De twee partijen hebben een motie ingediend waarin staat dat het orkest eenmalig zeven miljoen euro zal ontvangen. Volgens PvdA-Kamerlid Martijn van Dam is het bedrag afkomstig uit het potje voor Media en Cultuur. Deze motie kon vanavond rekenen op een meerderheid in de Kamer.

Vorige week leek het doek nog definitief te vallen voor het orkest. Toen besloot staatssecretaris Dekker dat er geen geld zou worden uitgetrokken voor het ensemble omdat het ondernemingsplan “helaas” geen perspectief bood voor zelfstandigheid.

‘Het is nog een raadsel waarom het nu ineens wel kan’

Het orkest had geen flauw idee dat het tij ineens zou keren, zo schreef NRC-redacteur Amanda Kuyper gisteren. Tot Martijn van Dam (PvdA) rond vier uur plotseling twitterde:

Twitter avatar martijnvdam Martijn van Dam Debat mediabegroting wordt nog deze week kort heropend zodat @matthijshuizing en ik een motie kunnen indienen over het Metropole Orkest.

De hemel brak open, zegt Altink, die een paar maanden geleden aangetrokken is om het orkest bij zijn verzelfstandiging te helpen tegenover Kuyper:

“Wij hebben altijd tegen de politiek gezegd: zoek alsjeblieft naar geld in de algemene mediareserve. En wat hebben we gevochten. Maar het ons nog een raadsel waarom het nu ineens wel kan. Vanmiddag kunnen we de motie van Martijn van Dam en Matthijs Huizing inzien.”

Eerder was het ensemble al een bedrag van negen miljoen euro toegezegd, maar doordat er nu nog zeven miljoen bijkomt, kan het orkest tot 2017 voortbestaan. Nadien blijft de mogelijkheid bestaan om net als andere orkesten cultuursubsidie aan te vragen.

Downloadverbod definitief van de baan

Ook is vanavond gestemd over het wel of niet doorvoeren van het downloadverbod. De partijen D66, PVV, CU, 50+, GL, PVDA, PVDD en SP stemden ermee in om er van af te zien, meldt 3voor12.

D66 diende hiervoor twee moties in tijdens het auteursrechtendebat in de Kamer. In de motie verzoekt D66-Kamerlid Kees Verhoeven de overheid af te zien van wetswijzigingen die een downloadverbod tot stand brengen of ‘anderszins het recht op het maken van een thuiskopie beperken’.

Nu het downloadverbod niet doorgaat, zal de thuiskopieheffing, die rechthebbenden moet compenseren voor onbetaalde downloads, zoals afgesproken per 1 januari ingaan. De heffing van enkele euro’s geldt voor muziekdragende apparaten als smartphones, pc’s, tablets en lege cd’s en dvd’s.

Zondagswet geschrapt

Een derde onderwerp waarover is gestemd: het verbod op het verstoren van de zondagsrust. Ook deze wordt geschrapt. De Kamer stemde in met een motie van D66 en VVD.

De wet stamt uit 1953 en verbiedt het veroorzaken van ‘gerucht’ in de nabijheid van kerken of andere gebouwen die voor de openbare eredienst worden gebruikt. De wet legt daarbij onder meer beperkingen op aan het organiseren van ‘openbare vermakelijkheden’. Ook mag de openbare rust niet verstoord worden door ‘arbeid in bedrijf of beroep’.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven vindt dat niet dat christenen door het schrappen van de wet iets wordt afgenomen:

“Iemand die op zondag een religieuze invulling aan de dag wil geven, wordt hier niet slechter van. Het gaat er om dat anderen niet worden beperkt bij wat ze op zondag willen doen.”

In de motie staat dat het gemeenten vrij staat om de zondagsrust te regelen middels een algemene plaatselijke verordening.

Een hele reeks stemmingen op valreep voor reces

De Kamer stemt vanavond over een flinke reeks moties om deze nog voor het kerstreces van de baan te hebben. De uitkomsten van de moties druisen niet tegen de verwachtingen in, over bovenstaande onderwerpen was bekend dat er waarschijnlijk een meerderheid voor was.

    • Annemarie Coevert