‘Groei Randstadregio blijft achter in Europa’

Weinig groei en innovatie, maar wel enkele positieve punten. Rotterdam blijft wat goederenoverslag betreft verreweg de grootste zeehaven van Europa. Foto ANP / Robin Utrecht

Er is weinig innovatieve bedrijvigheid in de Randstad en de economische groei in de regio is onder het gemiddelde van de Europese grootstedelijke regio’s gekomen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Randstadmonitor, een vergelijkend onderzoek van TNO.

Deze monitor vergelijkt de economie, aantrekkelijkheid en leefomgeving van de Randstad met twintig andere stedelijke regio’s in Europa. TNO schrijft:

“Over de jaren 2009-2011 valt de economische groei van Randstad Holland, evenals geheel Nederland, terug ten opzichte van andere Europese regio’s. Randstad Holland laat in deze jaren een groei van het bruto regionaal product zien van 1,7 procent tegenover een gemiddelde groei van het bruto regionaal product van de grootstedelijke regio’s van 2,4 procent, en 1,6 procent voor heel Nederland. Het blijkt dat andere grootstedelijke regio’s het qua groei van het bruto regionaal product relatief beter doen over de jaren 2009-2011.”

Op verschillende indicatoren voert Stockholm de lijst aan. Ook zijn de Duitse regio’s, en met name Berlijn, concurrerender geworden. Op het gebied van innovatie blijft de randstad achter.

  • Uitgaven voor research & development (R&D) op basis van het bruto regionaal product: 1,83 procent tegen 2,42 procent gemiddeld
  • Aandeel hoogwaardige industriële werkgelegenheid: 4 procent tegen 10,5 procent gemiddeld
  • Aandeel kennisintensieve diensten: 5,2 procent tegen 6 procent gemiddeld

Wel lage werkloosheid en aantrekkelijke vestigingsplaats

Er zijn echter ook indicatoren waarop de Randstad wel goed scoort. De werkgelegenheid is de Randstad blijft volgens TNO wel redelijk overeind en de werkloosheid is in vergelijking met andere regio’s laag. Amsterdam staat op de vierde plek als het gaat om aantrekkelijkheid als vestigingsplaats en na Wenen en Parijs is de Randstad de derde grootstedelijke regio in Europa voor internationale congressen. Samen met het Ruhrgebied staat de Randstad op een gedeelde derde plaats in Europa voor hoofdkantoren van multinationals. Schiphol is de vierde luchthaven voor passagiersverkeer in Europa en de zeehaven van Rotterdam blijft wat goederenoverslag betreft verreweg de grootste zeehaven van Europa.
    • Lex Boon