Eigenaren aandelen in centraal register

Er komt een centraal register voor aandeelhouders van besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen. De instelling van zo'n register moet helpen in de strijd tegen zowel faillissementsfraude als en btw-fraude en zorgen voor een „veilig en fraudebestendig handelsklimaat”. Dat schrijft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) aan de Tweede Kamer.

Op dit moment verzorgden verschillende partijen de registratie van aandeelhouders. Zo houden vennootschappen op grond van het Burgerlijk Wetboek een eigen registratie van aandeelhouders en aandelen bij en registreert het Handelsregister de naam als er maar één aandeelhouder is. Volgens Opstelten geven die registraties geen volledig beeld, zijn ze niet actueel of niet toegankelijk voor het uitvoeren van controle door de overheid.

Het centraal aandeelhoudersregister wordt niet openbaar toegankelijk, wel zouden notarissen en diverse overheidsinstanties toegang krijgen. Volgens Optelten gaat het daarbij in ieder geval om de Dienst Justis, Bureau Bibob, de Financial Intelligence Unit, de Belastingdienst, inlichtingendiensten, de politie en het Openbaar Ministerie. De minister stelt dat hij tegemoet komt aan privacybezwaren omdat het register niet openbaar toegankelijk wordt

Het register vloeit voort uit een initiatiefnota van vorig jaar van twee PvdA-Kamerleden. Daarin staat ook het plan voor het verplichten van een notariële akte voor de overdracht van certificaten. Dat idee neemt Opstelten niet over. Het idee om voor niet-beursgenoteerde vennootschappen aandelen aan toonder te vervangen door aandelen op naam houdt hij „in beraad”.