Een extra eiland in de Waddenzee

De provincie Groningen speelt met de gedachte van een nieuw Waddeneiland. Het gaat om een opgespoten eiland van 500 hectare (2,5 km × 2 km) tussen Rottumeroog, het Duitse Borkum en de vaste wal dat zowel de natuur als de economie moet dienen. Het ontwerp staat in de deze maand verschenen provinciale Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030. De Groningse PvdA-gedeputeerde William Moorlag noemt het idee „een verre stip aan de horizon” dat niet voor 2040 gerealiseerd kan worden, als er genoeg geld en animo voor is.

In de plannen bestaat de noordwestkant van het kunstmatige eiland uit strand en kwelders, in het noordoosten staan windmolens gepland en aan de zuidzijde is een zeehaven met overslagterminal getekend.

Het nieuwe eiland moet de zeestroom en daarmee de opstuwing van modder afremmen naar de monding van de rivier de Eems, die Nederland verbindt met het Duitse noordoostelijke achterland. Ook kunnen zeeschepen al buiten de Eems hun lading lossen, waardoor een diepe vaargeul niet langer nodig is. Dat bespaart de overheid jaarlijks 18 miljoen euro aan baggerkosten. Het kost een miljard euro om het eiland te ontwikkelen. Dat bedrag moet worden opgebracht door bedrijfsleven en overheid.