Brieven

Belicht slachtoffers van misbruik door ander kind

Als een misbruikzaak met een meerderjarige dader aandacht in de media krijgt, ligt de focus op het slachtoffer, net als in artikelen over pesten op school, maar in het geval van een misbruiksituatie tussen kinderen onderling is dit omgekeerd. Uw artikel over dit onderwerp (NRC Handelsblad, 13 december) rept niet over de ervaringen van het slachtoffer, noch over de gevolgen ervan.

Zelf werd ik als kind jarenlang misbruikt door een meisje dat niet veel ouder was dan ik. Ik werd gedwongen tot seksuele handelingen en durfde hier geen nee tegen te zeggen. Dit heb ik niet ervaren als kinderspel. Ik word nog steeds geconfronteerd met serieuze gevolgen ervan. Deze gevolgen wijken niet wezenlijk af van die voor een slachtoffer van een volwassen dader.

Bij toeval werd ik zelf gedurende het misbruik op een andere school geplaatst. Dit bracht voor mij rust. De laatste jaren probeer ik het stilzwijgen rond wat er gebeurd is te doorbreken. Hierbij doen anderen mijn verhaal soms af als ‘uit de hand gelopen doktertje spelen’. Dit is pijnlijk voor mij.

Ik weet niet hoezeer een kind dat een ander kind dwingt tot seksuele handelingen een ‘dader’ genoemd kan worden, maar het is in elk geval belangrijk om ook de kant van het slachtoffer te belichten.

Thessa Paanakker

Maastricht

Erkende Palestina Israël?

Jaap Bosma (Brieven, 13 december) stelt, als reactie op het opinieartikel van Ronny Naftaniel (Opinie, 5 december), dat „Palestina Israël heeft erkend met de grenzen van 1967”.

Mijn nederige verzoek is of deze bewering gestaafd kan worden met ondubbelzinnige documentatie hiertoe.

Voorts is het vooralsnog tevens onjuist dat het internationaal gerechtshof ooit grenzen heeft erkend van de entiteit Palestina.

H.F. Melkman

Amsterdam

    • H.F. Melkman
    • Thessa Paanakker