Zo lang blijf je werkloos

Website

Hoelang werkloos.nl

Stel, je wordt ontslagen. Dat kan via een procedure bij de kantonrechter lopen of via een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf. Als die laatste volgens jou onterecht de ontslagvergunning verleent, kun je alsnog naar de rechter. Dan wordt er een andere formule gehanteerd voor het bepalen van een ontslagvergoeding dan de geijkte kantonrechtersformule (aantal gewogen dienstjaren keer de beloning keer de correctiefactor). Veel juridische haarkloverij.

Wat van belang is dat er een rekenmodel is bedacht waarop de verwachte tijd te zien is dat iemand werkloos zal blijven na ontslag. Dit is gebaseerd op gegevens van het CBS en UWV. Zo kan een rechter makkelijk zien wat de gevolgen van een ontslag voor een werknemer zijn en weet ook de werkgever wat de consequenties van ontslag zijn.