Reddingsactie voor grote kinderopvangorganisatie

De grootste kinderopvangorganisatie van Nederland – Estro, voorheen Catalpa – heeft zulke grote financiële problemen dat een reddingsoperatie noodzakelijk is. Een consortium van Nederlandse en buitenlandse banken werkt samen met Amerikaanse investeerders aan de reddingsactie van Estro.

Estro is in financiële problemen gekomen doordat het te veel schulden heeft gemaakt. Dat gebeurde twee jaar geleden toen het bedrijf werd gekocht door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Providence. De kinderopvangorganisatie heeft 600 vestigingen door heel Nederland. De schulden van Estro zijn vertienvoudigd doordat de overnamesom van destijds vrijwel volledig als schuld is terechtgekomen bij de kinderopvangorganisatie.

Tegelijkertijd vallen de inkomsten tegen. De organisatie, die verlies lijdt, voelt de bezuinigingen van een paar achtereenvolgende kabinetten op de kinderopvangvergoeding. Daardoor brengen ouders hun kinderen minder uren per week naar de crèche of naar de naschoolse opvang. Eerder dit jaar werd bekend dat een groot aantal vestigingen van Estro in Amsterdam negatief beoordeeld worden door de GGD. De organisatie werd onder meer op de vingers getikt omdat het te weinig medewerkers per kindergroep inzet.

Estro ging in maart dit jaar met de bank onderhandelen omdat de totale schuld van bijna een half miljard euro te zwaar werd om te dragen. Ruwweg de helft daarvan is bij banken geleend, de andere helft bij de Amerikaanse aandeelhouder. De lening van de aandeelhouder aan de kinderopvangorganisatie is verstrekt tegen een tarief van 15 procent rente per jaar, een relatief hoog bedrag. Die rente betaalt Estro niet, maar wordt bij de schuld opgeteld. Alleen Daardoor al groeit de schuld van Estro met ruim 30 miljoen euro per jaar.

Volgens een woordvoerder van Estro is de opvang van kinderen niet in gevaar. „De financieringsstructuur is niet solide, voor de continuïteit op lange termijn is het nodig om te herfinancieren.” Over de identiteit van de partijen wil Estro niets kwijt.De Amerikaanse investeerders KKR en Bayside Capital worden genoemd als nieuwe eigenaren.