Kamer wil af van urennorm voor onderwijs

De Tweede Kamer wil af van de huidige 1040-urennorm voor het voortgezet onderwijs.

Den Haag. Het kabinet moet de 1040-urennorm voor volgend jaar mei herzien. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde gisteren in met een motie van Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) van deze strekking.

Van Meenen kondigde een week geleden al aan dat hij een meerderheid had voor het voorstel, nu is dat definitief. De 1040-urennorm houdt in dat er 1040 uur begeleid onderwijs gegeven dient te worden. Er bestaat al langer verzet tegen de ‘ophokplicht’ van de 1040-urennorm. Om aan de norm te voldoen hangen scholieren maar wat rond op school, terwijl ze geen les hebben, zei D66.

Met een herziening van de norm zouden scholen meer ruimte moeten krijgen om te beslissen over het aantal uren onderwijs. Daarbij leggen zij verantwoording af aan de ouders en leerlingen over de invulling van deze uren. In de herziene versie moet meer ruimte komen voor „maatwerk voor leerlingen”. De 1040-urennorm zou namelijk niet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Er zou met deze norm slechts beperkte ruimte zijn om om te gaan met verschillen tussen leerlingen. In het regeerakkoord hadden VVD en PvdA al afgesproken dat de 1040-urennorm wordt „gemoderniseerd”.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) reageerde vorige week opgetogen op het naderende einde van de norm. Novum