Kamer: handhaaf ambassades

Het plan van het kabinet om opnieuw te snijden in de diplomatieke posten van Nederland, stuit in de Tweede Kamer op grote bezwaren.

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken toonden diverse Kamerleden, ook van regeringspartijen, gisteravond hun aarzelingen. Zo riep het Kamerlid Bonis (PvdA) haar partijgenoot minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) op niet nu al „onomkeerbare besluiten” te nemen.

In hun regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken dat de komende jaren voor een bedrag van 40 miljoen euro op Nederlandse ambassades en consulaten moet worden bezuinigd. Daarnaast is het departement van Buitenlandse Zaken ook nog voor een algemene korting van 60 miljoen aangeslagen. Hieraan zullen de posten in het buitenland ook moeten bijdragen, is de verwachting van ambtenaren.

Eerder protesteerden de werkgevers al tegen dit bezuinigingsplan van het kabinet. Volgens hen is dit strijdig met het voornemen om in de buitenlandse politiek het economisch belang van Nederland verder te versterken.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Timmermans komend jaar met een plan komt waarin de toekomst van de Nederlandse vertegenwoordigingen wordt geschetst, en dat niet zomaar een aantal posten worden geschrapt.

Volgens de VVD kan wel zonder gevolgen voor de economische belangen van Nederland op de ambassades bespaard worden. Kamerlid Ten Broeke van deze partij gaf als voorbeeld de vertegenwoordigingen in Soedan, Zimbabwe, Burundi en Oeganda. Dit zijn volgens hem voor Nederland weinig belangrijke, maar wel dure posten door de hoge beveiligingskosten. Die bedragen soms wel tien miljoen euro per jaar.

Ook wees hij op Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul, waarvan de beveiliging jaarlijks 24 miljoen euro kost. Als Nederlandse militairen in 2014 uit dit land wegtrekken, moet het goedkoper kunnen, meent hij.

Minister Timmermans moet de Tweede Kamer nog antwoorden. Gisteren zei hij in een vraaggesprek met deze krant dat hij voor de bezuiniging „getekend” heeft. Hij probeert „een list” te verzinnen.