Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Integriteit Weekers ter discussie in Tweede Kamer

De integriteit van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) is onderwerp van een debat in de Tweede Kamer. Het debat staat morgenavond op de agenda.

De oppositie wil van Weekers opheldering over een reclamezuil, een gift ter waarde van enkele duizenden euro's, die de Roermondse ex-wethouder Jos van Rey voor hem geregeld had tijdens de laatste verkiezingscampagne.

Weekers moet de Kamer ook informeren over zijn handelwijze in twee dossiers die met Van Rey en Roermond te maken hebben. Weekers koos, in afwijking van adviezen, vóór Roermond in plaats van Venlo als nieuwe plek voor een belastingkantoor. Ook zorgde Weekers ervoor dat Van Rey snel met een lid van het managementteam op zijn departement kon overleggen over een persoonlijke belastingkwestie.

„In de media is er een discussie over de integriteit van de staatssecretaris”, aldus D66-Kamerlid Schouw. „Daar kunnen we zo niet de kerstvakantie mee ingaan.”

Premier Rutte is bij het debat aanwezig, onder meer in zijn hoedanigheid van oud-kabinetsformateur.

Vanmiddag zou de Kamer een feitenrelaas ontvangen dat nodig is voor een beoordeling van de integriteit van de staatssecretaris. Uit het feitenrelaas moet onder meer blijken welke interne adviezen Weekers heeft gekregen bij de concentratie van de Belastingdienst. Zo had de ondernemingsraad van de Limburgse Belastingdienst een voorkeur voor Venlo. Ook geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de voorkeur aan het openhouden van kantoren in panden van het Rijk, zoals in Venlo het geval is. De Kamer sprak eveneens een voorkeur uit voor Venlo.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra sprak gisteren zijn steun uit voor zijn partijgenoot. Weekers haalde zelf uit naar de media en sprak over „uiterst suggestieve berichtgeving”.