Hypotheekregels mogelijk soepeler

De aanscherping van de hypotheekregels per 1 januari wordt mogelijk versoepeld. Minister Blok (Wonen, VVD) gaat voor eind januari onderzoeken of het mogelijk is om nieuwe hypotheken niet geheel, maar voor de helft af te lossen in dertig jaar. Een alternatieve variant die de minister laat onderzoeken is dat de aflossingsperiode langer wordt dan dertig jaar.

Dat is de uitkomst van een motie die de CDA-fractie in de Eerste Kamer indiende bij de stemming over het Belastingplan. De motie kreeg steun van alle grote partijen in de senaat (VVD, PvdA, VVD, CDA) en de SGP. Alleen de SP deed niet mee.

De Eerste Kamer stemde tegelijkertijd wel voor invoering van de gehele aflossing van nieuwe hypotheken. De aanscherping van de hypotheekregels wordt 1 januari dus wel van kracht, ongeacht de mogelijke latere versoepeling. Vooralsnog moeten huizenkopers vanaf volgend jaar hun hypotheek in dertig jaar annuïtair (een vast bedrag per jaar) aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Na een andere, breed gesteunde motie van het CDA is de stemming over de omstreden verhuurdersheffing voor woningcorporaties voorlopig uitgesteld. De senaat wil dat de minister eerst met een nieuw voorstel komt. Blok denkt dat de corporaties de nieuwe belasting, die oploopt tot 2 miljard euro in 2017, kunnen bekostigen met huurverhogingen en de verkoop van vastgoed. Omdat het kabinet tevens een nieuwe maximumhuur invoert (4,5 procent van de woz-waarde) is er discussie of de belasting haalbaar is.

In de nieuwe opzet van de verhuurdersheffing moeten corporaties genoeg geld overhouden om te kunnen investeren in nieuwbouw en renovatie. Het nieuwe voorstel zou in 2014 moeten ingaan; als de Eerste Kamer akkoord is, gaat de heffing in 2013 wel door.