CPB: EU accepteert tekort wél

Nederland overschrijdt volgend jaar de Europese norm voor het begrotingstekort, maar volgens het CPB hoeft dat niet te leiden tot een boete uit Brussel.

Het Centraal Planbureau (CPB) in schrijft dat in de vanochtend verschenen decemberraming over 2013. Daaruit blijkt dat het begrotingstekort door een tegenvallende economische groei volgend jaar uitkomt op 3,3 procent. Ook De Nederlandsche Bank voorspelde onlangs dat het begrotingstekort, met 3,5 procent, de Europese norm in 2013 overschrijdt.

Het CPB wijst er echter op dat de Europese Commissie tegen in totaal dertien landen een zogenoemde ‘buitensporigtekortprocedure’ heeft lopen waarbij het begrotingstekort in 2013 onder de 3 procent zou moeten liggen. België, Frankrijk, Slowakije, Slovenië en Cyprus zouden dat al niet halen. Omdat de economische vooruitzichten voor 2013 in de gehele eurozone verder verslechterd zijn, missen volgens het CPB ook Oostenrijk en Italië hun begrotingsdoel.

De Europese Commissie zou volgens het CPB kunnen voorstellen om landen die zich wel aan de procedures houden, maar last hebben van onvoorziene buitengewone omstandigheden, een jaar extra de tijd te geven en niet te beboeten. In dat geval zou Nederland voor 2013 niet extra hoeven bezuinigen, maar pas over 2014.

Het CPB sprak vanmorgen van een „onverwacht voortdurende recessie”. Anders dan drie maanden geleden, toen het nog een economische groei van 0,75 procent in 2013 voorzag, wordt nu een krimp van 0,5 procent verwacht. Grote boosdoener is het zeer slechte derde kwartaal van dit jaar, toen de economie met 1,1 procent sterk inzakte. Dat werkt door in 2013. De bedrijfsinvesteringen groeien volgend jaar niet met 3,5 procent, ze krimpen met 3 procent.

Minister Dijsselbloem (PvdA, Financiën) was vandaag terughoudend over de gevolgen van de krimp in 2013: „Het herstel van onze economie vergt meer tijd. Dat is uiteraard zorgelijk, ook met het oog op het orde brengen van de overheidsfinanciën.” Hij wil niet meedoen „aan speculaties over de vraag of extra maatregelen nodig zijn”. Toen DNB twee weken geleden al een te hoog tekort voorspelde, stelde het kabinet te willen wachten met conclusies tot de ramingen in het voorjaar.

Begrotingstekort: pagina 22