Correcties en aanvullingen

Tweede Duits-Deense Oorlog

In een inzet bij het artikel Alle omroepen van Europa jagen op het Scandinavische goud (18 december, pagina 32) is sprake van ‘de slag bij Pruisen’ in de Deense tv-serie 1864. Bedoeld is de Tweede Duits-Deense Oorlog tussen Denemarken enerzijds en Pruisen en Oostenrijk anderzijds, met als inzet het bezit van de hertogdommen Sleeswijk en Holstein. De tv-serie bestrijkt de periode 1848-1864, een cruciale periode in de Deense geschiedenis.