Ate de Jong over Het Bombardement en Jan Smit pagina 6