Als herinneringen niet kloppen

De baby. Regie: Deborah van Dam. In: 9 bioscopen.

Toen De baby van Deborah van Dam eind vorige maand op het IDFA in première ging, was er al een hoop te doen over de foto. De foto waarop de baby uit De baby op schoot zit bij iemand die mogelijk Anne Frank is. Maar de film gaat niet over Anne Frank, hij gaat over een meisje wier levensgeschiedenis je de antithese van die van Anne Frank kunt noemen en die evenveel vragen en aanknopingspunten bevat om na te denken over geheugen, geschiedenis, heldendom en opportunisme.

Anneke Kohnke is nu zeventig jaar. Ze werd na de oorlog door een oom en tante in Amerika opgevoed. Pas toen haar oorlogspleegbroer vijf jaar geleden contact zocht, daalde zij, met aanvankelijke schroom en tegenzin, af in een verleden dat te diep was om zich er nog iets van te herinneren. En waar geheimen in begraven lagen waarvan je je kunt afvragen of je ze zelf zou willen weten.

Deborah van Dam registreert dat sober en terughoudend. Dat moet ook wel, want wat er allemaal boven water komt, is te schokkend en complex om met grote woorden en gebaren recht te doen. Het is een verhaal over de vraag wie we zijn. Onze herinneringen, emoties en geschiedenissen. En als die niet blijken te kloppen.