Vrouw zonder kind verdient meer dan man

Vrouwen in Nederland verdienen meer dan mannen zolang er maar geen kinderen in het spel zijn. Die opmerkelijke conclusie trekt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gisteren verschenen rapport over inkomensverschillen tussen de seksen.

Slechts in drie andere welvarende landen verdienen kinderloze vrouwen tussen de 25 en de 44 jaar meer dan mannen. In Ierland is dat verschil met 17 procent fors meer. Voor Nederlandse vrouwen zonder kinderen is het voordeel 2 procent, iets minder dan in Australië en Luxemburg.

Dit voordeel verdwijnt zodra vrouwen kinderen krijgen. Dan schiet het inkomensverschil in alle welvarende landen in het negatieve. Nederlandse vrouwen verdienen dan 6 procent minder dan mannen in de leeftijd tussen 25 en 44 jaar. Daarmee gaan jonge moeders er overigens gemiddeld minder hard op achteruit dan in andere welvarende landen.

Het loonverschil voor alle Nederlandse vrouwen is nog wel groot, internationaal vergeleken. Vrouwen verdienen 17 procent minder dan mannen. Het gemiddelde in alle OESO-landen bedraagt 16 procent. Parttime werken is één van de belangrijkste oorzaken van die inkomenskloof.