Senaat deelt zorg rechters

De Eerste Kamer maakt zich zorgen over de rechtspraak in Nederland, net als rechters zelf. Alle senaatsfracties zijn bezorgd over de kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak.

Vanmorgen verwees PvdA-senator Jannette Beuving namens alle partijen in de Eerste Kamer naar het manifest van een groep Leeuwarder raadsheren. Daarin waarschuwen deze rechters van het gerechtshof dat er nauwelijks nog aandacht is voor de kwaliteit van hun werk. „Volgens mij is dit géén weerstand tegen vernieuwing of reorganisatie, maar tegen perverse prikkels en productiecijfers die leidend zijn”, aldus Beuving.

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Eric van den Emster, zegt dat de onrust onder de rechters een logisch gevolg is van de reorganisaties. Veel reden voor zorg is er volgens hem niet. „De Nederlandse rechtspraak behoort nog steeds tot de beste vijf van de wereld. We zijn niet door het kwaliteitsplafond gezakt.”

Op de klacht van rechters dat de werkdruk te hoog is, zegt Van den Emster „dat er grosso modo verdraaid hard wordt gewerkt”, maar dat hij „niet kan inschatten of de druk te hoog is”. Het bestuur van de rechters zal begin volgend jaar „een roadshow” langs de gerechten maken om de grieven te peilen.

De kwaliteit van de rechtspraak kwam vanmorgen aan de orde bij de behandeling van het wetsvoorstel dat splitsing regelt van de geplande rechtbank Oost-Nederland in twee rechtbanken.

Over de manier waarop de Raad voor de Rechtspraak heeft geanticipeerd op die splitsing was de Eerste Kamer niet te spreken. Beuving: „Misschien moet ik zeggen: níét heeft geanticipeerd.”

Met ingang van het nieuwe jaar verandert de indeling van rechtbanken in Nederland. Van de huidige negentien blijven er tien over, het aantal gerechtshoven gaat terug van vijf naar vier. Met grotere rechtsgebieden zou behandeling van zaken beter en sneller te organiseren zijn.

Het manifest is inmiddels door honderden rechters uit het hele land getekend. Er staat in dat rechters „onverantwoorde keuzes” moeten maken. Van den Emster noemt die klacht ernstig. „Maar ik ben zelf ook dertig jaar rechter geweest en dan moet je altijd keuzes maken. Dat hoort bij het vak.” Vrijdag overlegt een bestuurslid van de Raad met de raadsheren in Leeuwarden.