Opbrengst veiling geeft lucht in 2013

De meevaller van 3,8 miljard euro uit de veiling van telecomfrequenties geeft het kabinet extra lucht voordat het over nieuwe bezuinigingen beslist.

De opbrengst, die volgens het ministerie van Financiën in de begroting van volgend jaar wordt geboekt, zou ervoor kunnen zorgen dat het overheidstekort volgens de huidige prognoses in 2013 net onder de 3 procent blijft, zoals de Europese spelregels verlangen. Vorige week sprak De Nederlandsche Bank (DNB) de verwachting uit dat het tekort volgend jaar op 3,5 procent uitkomt. Door de meevaller wordt dat 2,9 procent.

In dezelfde prognoses voorziet DNB ook voor 2014 een tekort van 3,5 procent. Omdat de opbrengst van de veiling eenmalig is, moet dan wel extra worden bezuinigd om het tekort onder de 3 procent te krijgen. „De meevaller laat onverlet dat het beeld slecht is en dat het kabinet alsnog aan de bak moet. Maar het krijgt nu wel meer ruimte om maatregelen te treffen”, zegt Tweede Kamerlid Wouter Koolmees (D66). Sharon Gesthuizen (SP) stelde gisteren in een discussie in de Kamer voor een deel van het bedrag in te zetten als stimulering van de economie.

Volgens de begrotingsregels moet een meevaller worden gebruikt om de staatsschuld af te lossen. Daar staat tegenover dat tegenvallers, bijvoorbeeld door lagere belastinginkomsten, niet direct hoeven te worden gecompenseerd door extra bezuinigingen. Uitzondering hierop is het moment dat het tekort boven het Europese maximum van 3 procent uitkomt. „De Europese begrotingsregels zijn leidend”, zegt de startnota met begrotingsregels.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) liet tijdens het debat weten weinig te voelen voor dat stimuleringsvoorstel. „We hebben hier begrotingsregels voor gemaakt. Die moet je toepassen.”

Het ministerie stelt dat de prognose van het Centraal Planbureau in het voorjaar leidend is in een discussie over bezuinigingen. „Die prognose heeft ook betrekking op 2014. Komend voorjaar is het moment om de balans op te maken.” Morgen komt het CPB met prognoses voor 2013.