Kikkerdodende schimmel verspreidt zich via rivierkreeften

De schimmel die wereldwijd kikkers doodt, verspreidt zich misschien via rivierkreeften. Die raken met de schimmel besmet, maar gaan er niet allemaal en zeker niet meteen aan dood. De Amerikaanse onderzoekers die de vondst gisteren publiceerden, vragen zich af of de toegenomen internationale handel in rivierkreeften daarom niet aan banden moet worden gelegd.

Tot nu toe dachten wetenschappers dat de verdachte schimmel alleen amfibieën besmet. Naast kikkers doodt hij ook salamanders. Nu blijkt dat de schimmel, die Batrachochytrium dendrobatidis heet, ook in geleedpotigen kan overleven. Sterker nog, de wetenschappers vermoeden dat de rivierkreeften wel eens een natuurlijk reservoir kunnen zijn voor de schimmel, van waaruit hij zich op gezette tijden verspreid en andere dieren infecteert.

De Amerikaanse ecologen verzamelden rivierkreeften in Louisiana, en in Colorado. Ook vingen ze muskietenvisjes, kleine zoetwatervissen. Van de rivierkreeften bleek tien tot twintig procent geïnfecteerd met de schimmel, die zich voornamelijk ophoudt in het maagdarmkanaal van deze geleedpotigen. De muskietenvisjes waren niet besmet, schrijven de onderzoekers in hun publicatie in de Proceedings of the National Academy of Sciences.

In hun laboratorium lieten de wetenschappers vervolgens rivierkreeften en muskietenvisjes zwemmen in water dat al dan niet besmet was met de schimmel. De muskietenvisjes raakten in beide gevallen niet geïnfecteerd, maar de rivierkreeften wel. Na zeven weken in een besmette bak te hebben gezwommen, was 91 procent van de kreeftjes geïnfecteerd. Een derde was overleden aan de gevolgen van de infectie. Met name de kieuwen van de dieren bleken aangetast.

Uit de proeven van de Amerikaanse wetenschappers blijkt dat de schimmel zich in ieder geval drie maanden lang kan ophouden in de rivierkreeften. En geïnfecteerde kreeften konden op hun beurt weer ‘schone’ kikkervisjes besmetten.

Als rivierkreeften inderdaad een natuurlijk reservoir voor de schimmel zijn, zou dat verklaren waarom de onderzoekers in de maand september wel geïnfecteerde rivierkreeften vonden in de bezochte wateren van Louisiana, maar geen geïnfecteerde kikkers. Onder deze dieren loopt de infectiegraad pas in het voorjaar hoog op – tot 45 procent.