Jos van Rey riep fiscale hulp Weekers in

Van Rey wilde voorkomen dat hij overdrachtbelasting zou moeten betalen.

Amsterdam. Jos van Rey (VVD) heeft als wethouder van Roermond de hulp ingeroepen van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, ook VVD) om te voorkomen dat hij overdrachtsbelasting zou moeten betalen. De staatssecretaris verwees Van Rey niet terug naar de Belastingdienst, maar nam de brief in behandeling en stuurde hem door via zijn departement. Van Rey deed het verzoek in maart van dit jaar.

Volgens de woordvoerder van Weekers heeft de staatssecretaris, zoals de regels voorschrijven, zich niet bemoeid met de persoonlijke belastingkwestie van Van Rey. „Hij heeft het verzoek alleen doorgestuurd.”

De kwestie houdt verband met het advies van de commissie-Sorgdrager die in maart dit jaar verslag uitbracht aan de gemeente Roermond over de belangenverstrengeling tussen Van Rey en projectontwikkelaar Piet van Pol. Een van de conclusies van de commissie was dat Van Rey er beter aan had gedaan zijn vastgoedbelangen in Roermond op afstand te zetten.

Van Rey was bereid die belangen, die hij ook privé heeft, tijdelijk onder te brengen in een beheersstichting. Maar dat zou volgens de toenmalige wethouder leiden tot een aanslag overdrachtsbelasting. De brief aan Weekers moest dat voorkomen.

Binnen anderhalve week na het sturen van de brief zat Van Rey voor een gesprek over zijn probleem op het departement. Van Rey deelde dat zelf mee, op 5 april tijdens het raadsdebat over het rapport van de commissie-Sorgdrager. Tot nu toe is er echter geen speciale regeling voor Van Rey gekomen.

Gisteren bleek dat de oppositie in de Tweede Kamer opheldering wil over het voornemen van Weekers dit voorjaar, om kantoren van de Belastingdienst van Venlo naar Roermond te verplaatsen. Dat gebeurde tegen adviezen in van onder meer de regionale ondernemingsraad van de Belastingdienst in Limburg. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het laatste woord heeft in zulke kwesties, gaat overigens niet meewerken aan die verplaatsing. Binnenlandse Zaken wil de diensten van Roermond juist overhevelen naar Venlo.

De SP-fractie wil helderheid over de band tussen Weekers en Van Rey. Die laatste sponsorde de verkiezingscampagne van Weekers afgelopen september.

    • Joep Dohmen
    • Kees Versteegh