Het woord van het jaar 2012 is project X-feest

Project X-feest is het woord van 2012 geworden, zo blijkt uit de jaarlijkse verkiezing die woordenboekenmaker Van Dale organiseert. Ruim 22.000 mensen brachten hun stem uit.

Het begrip project X-feest kreeg vooral bekendheid na de grootschalige rellen in het Groningse Haren, op 21 september van dit jaar. Het staat, aldus Van Dale, voor „feest waarvoor via sociale media gasten worden uitgenodigd, die in zulke groten getale komen dat het feest enorm uit de hand loopt [ontleend aan de filmtitel Project X]”.

Aan diezelfde gebeurtenis ontsproot ook het populairste woord in de categorie lifestyle: facebookrellen. Publieke overlast lijkt de deelnemers aan de verkiezing sowieso bezig te houden. Vorig jaar kozen ze als woord van het jaar tuigdorp, een „afgelegen locatie die is ingericht als woonoord voor veelplegers e.d., m.n. zo’n locatie met asowoningen”.

Nipt achter project X-feest eindigden dit jaar bangalijst („lijst met namen van meisjes die naar verluidt gemakkelijk tot seks over te halen zijn [samengesteld met banga, in de straattaal een benaming voor ‘slet’]”) en inbrekersrisico („risico van het inbrekersvak, m.n. het risico dat men bij het inbreken betrapt wordt en met geweld wordt opgepakt of anderszins gewelddadig bejegend wordt [gepopulariseerd door staatssecretaris Fred Teeven]”.

Winnaar in de categorie politiek was weglooppoliticus, en bij economie onderwaterhypotheek.