Een conference call over een 'kleinigheid'

Van Lanschot schrijft 122 miljoen af op goodwill, maar houdt stug vol dat het geen reden is voor ongerustheid.

Aan geruststellende woorden van Van Lanschot gisteren geen gebrek. ’s Morgens vroeg maakten de deftige bankiers uit Den Bosch onverwachts bekend dat ze 122 miljoen euro hadden afgeschreven op goodwill, de premium die ze in het verleden betaalden bij overnames. In dit geval de acquisitie van de zakenbankactiviteiten van CenE Bankiers in 2004 en de bankactiviteiten van Kempen & Co in 2006.

Maar daar was niets engs aan. In een persbericht schreef de vermogensbank dat het om een louter „boekhoudkundige correctie” ging. De „solide” cashpositie had er in het geheel niet onder te lijden gehad. Immers, er was geen euro de bank uitgegaan. Ook de kernkapitaalratio (het minimale eigen vermogen dat banken sinds de crisis moeten aanhouden om bij nieuwe problemen niet weer te moeten worden gered) was er niet door aangetast.

Een uurtje later werd een speciale conference call ingelast, normaal voorbehouden voor grote aankondigingen zoals het vertrek van een topman. Daarin werden die boodschappen nog eens herhaald. „Andere bedrijven doen dit ook vaak”, zei CFO Constant Korthout. Bij die gelegenheid werd ook meteen gewezen op een eerste analistenrapport, van Rabobank, waarin de afschrijving „irrelevant” genoemd werd.

Het klopt zonder meer dat de kernkapitaalratio van Van Lanschot niet door die afschrijving wordt aangetast. Goodwill valt volgens de internationale boekhoudregels (IFRS) niet onder dat kernkapitaal. Ook de solvabiliteit blijft onveranderd, omdat Van Lanschot aan de andere kant van de balans ook iets wegstreept.

Maar het kapitaal van de bank in bredere zin wordt er natuurlijk wel door aangetast. Hoe je het ook wendt of keert, de bezittingen van de Bossche bank zijn uiteindelijk 122 miljoen euro minder waard. De bank is minder rijk. Op een balans van 18,4 miljard is dat best veel, zeggen kenners. Bij een eigen vermogen van 1 à 2 miljard euro, kun je daar niet eens over discussiëren.

De krampachtigheid waarmee Van Lanschot de positieve kant van de afschrijving gisteren probeerde te benadrukken heeft waarschijnlijk veel te maken met de complexe omgeving waarin banken in het algemeen op dit moment opereren. Als gevolg van de kredietcrisis liggen die onder een vergrootglas.

Maar Van Lanschot heeft ook andere redenen om te bagatelliseren. Het is nogal een woelig jaar geweest, waarin de bank weinig goeds te melden had. Financieel ging het slecht. De voorgenomen verkoop van de trustdochter op de Antillen is mislukt. Scheidend topman Floris Deckers is niet al te populair meer op de werkvloer. En zijn opvolger Karl Guha maakte een valse start met zijn omvangrijke beloningspakket.

De afschrijving op goodwill is een nieuwe tegenvaller. Temeer omdat nu „vaststaat dat we 2012 met een nettoverlies zullen afsluiten”, aldus CFO Korthout gisteren. Of Deckers, die officieel op 1 januari vertrekt, een vrolijk afscheidsfeestje zal hebben, is dus nog maar de vraag.

    • Chris Hensen