Bedankt voor je mooie tekening, en nu opzouten

Jongeren hebben weinig vertrouwen in de politiek. Waarom zouden we ook? Politici komen toch nauwelijks op voor onze belangen, stelt Marcel René Bamberg.

Uit een onderzoek van EenVandaag onder 1.600 jongeren blijkt dat 74 procent van hen vindt dat de huidige politiek de belangen van de jeugd slecht vertegenwoordigt. Dat zijn dramatische cijfers die elke volksvertegenwoordiger die ook maar enigszins belang hecht aan jongeren, diep zouden moeten raken. Het lijkt helaas alsof politici jongeren een electoraal te kleine doelgroep vinden en hen daarom links laten liggen.

De opkomst in de peilingen van ouderenpartij 50-plus is een prima voorbeeld van hoe het in de politiek niet zou moeten. Jongeren zijn niet in staat om op eenzelfde manier een electorale vuist te maken en dat is eigenlijk maar goed ook. Politieke partijen zouden moeten opereren vanuit ideologisch gedachtengoed waar álle generaties in meegenomen worden.

Studeren wordt duurder en duurder, er dreigt geen pensioen voor jongeren over te blijven en jongeren kunnen nauwelijks nog een kamer vinden om te huren tijdens hun studie. Deze maatregelen treffen jongeren hard en worden genomen zonder dat er goed wordt nagedacht over de daadwerkelijke effecten ervan op onze generatie. Onze lidorganisaties trekken aan de bel, maar vangen regelmatig bot. Het is vaak ‘bedankt voor je mooie tekening’ en dan kunnen we weer naar huis, zonder dat politici er daadwerkelijk iets mee doen. Het gevolg is dat driekwart van de jongeren zijn belangen niet terughoort in de vergaderzalen van het parlement.

Samen met haar lidorganisaties gaat de Nationale Jeugdraad (NJR) politieke partijen aansporen meer voor jongeren op te komen. Wat ons betreft hebben politieke partijen tot de zomer de tijd om beter de belangen van jongeren te behartigen. Tegen die tijd gaan we inzichtelijk maken welke partij dat het beste doet. De volksvertegenwoordiging mag zich in het zweet werken om onze zegen te krijgen. The game is on.

Marcel René Bamberg is voorzitter van de Nationale Jeugdraad (NJR), de koepel van jongerenorganisaties in Nederland

    • Marcel René Bamberg