Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Asscher: moskee-internaten moeten worden aangepakt, situatie zorgelijk

DEN HAAG -
DEN HAAG - Staatssecretaris Jette Klijnsma en Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid luisteren tijdens de behandeling van de begroting. ANP / Jerry Lampen

Minister Asscher wil dat internaten die de integratie van kinderen in de Nederlandse samenleving belemmeren, worden aangepakt. In antwoord op Kamervragen van diverse politieke partijen noemde Asscher de huidige situatie in diverse religieuze internaten “zorgelijk”.

De minister wil dat lokale overheden in overleg gaan met internaten over het “pedagogische klimaat en het welzijn van kinderen.” Wel onderzoekt hij nog of gemeentes hiervoor over voldoende middelen beschikken. Voor het goed functioneren van burgers is integratie en participatie van groot belang, zegt de minister van Sociale Zaken. Asscher:

Het gaat daarbij om actieve deelname aan het arbeidsproces en het onderwijs, maar ook aan andere vormen van het maatschappelijk verkeer. Met het oog op dit laatste, acht het kabinet het onwenselijk wanneer personen of groepen zich afkeren van de bredere samenleving en als er op internaten les wordt gegeven waarbij ideeën naar voren worden gebracht die de integratie belemmeren.

Minister juicht voornemens gemeente Rotterdam toe

Verder laat de minister weten de voorgestelde initiatieven van de gemeente Rotterdam te ondersteunen. Deze moeten ertoe leiden dat de situatie van kinderen woonachtig in moskeeën verbeterd wordt. Zo wil de stad:

  • Een toetsingskader creëren voor het pedagogisch klimaat van instellingen.
  • In samenwerking met stadsontwikkeling en de GGD al in een vroeg stadium de dialoog met initiatiefnemers van mogelijke nieuwe initiatieven tot het oprichten van internaten aan gaan.
  • Ouders allereerst op hun verantwoordelijkheden wijzen, maar hen wel informatie en ondersteuning bieden bij hun taken als zorgdragende.

Honderden kinderen wonen in slecht onderhouden moskeeën

Ruim een maand geleden bleek uit onderzoek van NRC Handelsblad dat er in Nederland honderden kinderen wonen in vaak slecht onderhouden moskeeën. Sommige van deze moskee-internaten zijn brandonveilig, een enkele is illegaal. De overheid houdt, in tegenstelling tot andere vormen van kinderopvang, op geen enkel manier toezicht op hoe kinderen in de internaten worden behandeld.

Er zijn onder meer moskee-internaten in Arnhem, in Utrecht, Breda en Amsterdam. Alleen al in Rotterdam zijn, voor zover bekend, drie moskee-internaten en is een vierde in oprichting. Een ervan, in het zuiden van de stad, is een illegaal meisjesinternaat. De moskee laat er illegaal, dus zonder slaapvergunning, vijftig meisjes op zolder wonen.

Kamervragen SP beantwoord