Van Rey riep hulp Weekers in bij voorkomen overdrachtbelasting

Jos van Rey riep in maart dit jaar als wethouder van Roermond de hulp in van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) om te voorkomen dat hij overdrachtbelasting zou moeten betalen.
Jos van Rey riep in maart dit jaar als wethouder van Roermond de hulp in van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) om te voorkomen dat hij overdrachtbelasting zou moeten betalen. Foto ANP / Bas Czerwinski

Jos van Rey (VVD) heeft in maart dit jaar als wethouder van Roermond de hulp ingeroepen van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) om te voorkomen dat hij overdrachtbelasting zou moeten betalen. Weekers verwees Van Rey niet terug naar de Belastingdienst, maar nam de brief in behandeling en stuurde hem door via zijn departement.

Volgens de woordvoerster van Weekers heeft de staatssecretaris, zoals de regels voorschrijven, zich niet bemoeid met de persoonlijke belastingkwestie van Van Rey. “Hij heeft het verzoek alleen doorgestuurd.”

Van Rey wilde vrijstelling voor betalen overdrachtbelasting

De kwestie houdt verband met het advies van de commissie-Sorgdrager die in maart dit jaar verslag uitbracht aan de gemeente Roermond over de belangenverstrengeling tussen Van Rey en projectontwikkelaar Piet van Pol. Een van de conclusies van de commissie was dat Van Rey er beter aan had gedaan zijn vastgoedbelangen in Roermond op afstand te zetten.

Van Rey was bereid die belangen, die hij ook privé heeft, tijdelijk onder te brengen in een beheersstichting. Maar dat zou volgens Van Rey leiden tot een aanslag overdrachtsbelasting.

Om dat te voorkomen vroeg Van Rey op 23 maart 2012 in een brief aan Weekers diens “zienswijze en advies”. Van Rey oppert in de brief de komst van een speciale fiscale regeling voor publieke ambtsdragers die, zoals hij, tijdelijk hun bezittingen op afstand moeten plaatsen. Zij zouden vrijgesteld moeten worden van het betalen van overdrachtbelasting. Van Rey schrijft:

“Graag verneem ik uw zienswijze ten aanzien van een dergelijke regeling respectievelijk uw advies met betrekking tot de wijze waarop ik vanwege het bekleden van een publiek ambt zonder fiscaal nadeel gevolg kan geven aan de aanbeveling van de commissie Sorgdrager-Frissen.”

Binnen anderhalve week na het sturen van de brief zat Van Rey voor een gesprek over zijn probleem op het departement. Van Rey deelde dat zelf mee, op 5 april tijdens het raadsdebat over het rapport van de commissie-Sorgdrager. Bij die gelegenheid zei Van Rey: “Daarover is deze week al het eerste overleg gevoerd met het ministerie van Financiën in Den Haag.”

Tot nu toe is er geen speciale regeling voor Van Rey gekomen

Een speciale regeling is er tot nu toe niet gekomen. Van Rey heeft zijn vastgoed ter waarde van enkele miljoenen, dat hij privé bezit, ook nooit op afstand gezet. De kwestie is ook niet meer urgent nu Van Rey twee maanden geleden zijn politieke functies neergelegd heeft. Dat gebeurde nadat duidelijk werd dat het Openbaar Ministerie hem verdenkt van corruptie en het schenden van zijn ambtsgeheim.

Weekers eerder vandaag al in opspraak

Eerder vandaag bleek dat de oppositie in de Tweede Kamer opheldering wil over het besluit van Weekers dit voorjaar om kantoren van de Belastingdienst van Venlo naar Roermond te verplaatsen. Dat gebeurde tegen adviezen in. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, die over de kwestie het laatste woord heeft, besloot overigens zopas om niet mee te werken aan die verplaatsing. Binnenlandse Zaken wil de diensten van Roermond juist overhevelen naar Venlo.

De SP-fractie wil helderheid over de band tussen Weekers en Van Rey. Die laatste sponsorde de verkiezingscampagne van Weekers afgelopen september.