Overheidsgarantie voor krediet aan bedrijven wordt permanent

De overheidsgarantie voor leningen van banken aan het midden- en kleinbedrijf wordt permanent. Dankzij de garantieregeling, die het risico van leningen voor banken verlaagt, kunnen bedrijven 3 miljard euro aan krediet krijgen.

Dit heeft minister Kamp (Economische Zaken, VVD) bekendgemaakt. „De overheid kan helpen om banken over de streep te trekken door garant te staan voor een deel van de leningen”, aldus de bewindsman.

Volgens het ministerie van Economische Zaken wordt ruim de helft van de leningaanvragen van het mkb door de bank niet gehonoreerd omdat het risico te hoog is. De overheidsgarantie is bedoeld voor leningen tussen 1,5 en 50 miljoen euro. De overheid staat garant voor de helft van de lening. Zo’n 80 procent van de leningen komt terecht bij bedrijven die minder dan 250 mensen in dienst hebben. De overheidsgarantie is in het leven geroepen toen bleek dat banken na de crisis in 2008 huiverig werden om krediet te verlenen.

Kamp maakte dit weekend ook bekend dat zijn ministerie 83 miljoen euro in het zogeheten topsectorenbeleid steekt. Ruim 1.500 bedrijven investeren samen met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen 319 miljoen euro in onderzoek binnen de negen sectoren. Ongeveer 35 procent van het geld gaat naar fundamenteel onderzoek.

Kamps voorganger Maxime Verhagen heeft in het vorige kabinet de bezem door het versnipperde subsidiebeleid van Economische Zaken gehaald. Nu loopt de steun voor innovaties van het departement via de zogeheten topsectoren. Als bedrijven geld steken in gezamenlijk onderzoek met kennisinstellingen, doet het kabinet daar 25 procent bovenop.

Met 110 miljoen staat de topsector hightech ruimschoots bovenaan, gevolgd door de sectoren water (45 miljoen) en chemie (43 miljoen). Vanaf 2014 maakt het kabinet 110 miljoen euro extra vrij voor onderzoek binnen de topsectoren, waardoor het overheidsbudget dan groeit naar 200 miljoen euro.

Vanavond vindt in de Tweede Kamer overleg plaats over Kamps beleid met betrekking tot ‘ondernemen’. Tijdens dit overleg zal D66 voorstellen de zondagswet te schrappen om zo meer ruimte te bieden aan ondernemers.