Ons einde komt echt wel, maar zeker niet deze week

Het kan niet, zegt astronoom Diederik Kruijssen (1985). Op geen enkele manier hadden de Maya’s kunnen voorspellen dat de wereld komende vrijdag vergaat. Dus houdt hij die avond een lezing – over echte bedreigingen van de aarde. Kruijssen is onderzoeker aan het Duitse Max-Planck-Institut für Astrophysik.

Mogen we nog één keer uitleg over de Maya’s en hun kalender?

„Het is heel suf eigenlijk. Als je in meer detail naar die kalender kijkt, dan zie je dat hij cyclisch is. Net zoals er bij ons elk jaar een nieuw jaar begint, met dagen en maanden. De Maya’s hebben ook een jaar, van 360 dagen, maar daarnaast nog meer cycli, die langer duren. Nu komt er een cyclus ten einde van 394 en een derde van onze jaren. Dat is alles. En als dat het probleem is, dan had de wereld ook in 1618 al vergaan moeten zijn, en trouwens in 1224 ook al.

„Maar de Maya’s zouden onmogelijk een van de vele fenomenen hebben kunnen voorzien die een einde aan de wereld kunnen maken. Ons einde komt, dat is zeker. Maar niet deze week.”

Wat zijn dan mogelijke eindes van de wereld?

„Een enorme zonne-uitbarsting wordt wel eens genoemd. Die geven een golf aan elektrisch geladen materiaal. Dat zien wij als het noorderlicht. Dan kunnen satellieten verstoord raken – in 1859 is het hele telegraafnetwerk al eens platgelegd. Maar of het echt gevaarlijk is? Een groot deel van de straling gaat naar de polen en bereikt geen mensen.

„Maar de zon leeft niet eeuwig. Die gaat uiteindelijk groter en helderder worden en slokt dan op een gegeven moment de aarde op. Voor die tijd hebben wijzelf allang het loodje gelegd door de extreme stijging van de temperatuur hier. Nog een gevaarlijk verschijnsel: zelf werk ik aan botsende sterrenstelsels. Dat gebeurt ook voortdurend in het heelal.”

Waarop is er nou echt op relatief korte termijn kans?

„De inslag van een planetoïde is een reëel gevaar. Dat gebeurt vaker. Zo zijn bijvoorbeeld de dinosauriërs hoogstwaarschijnlijk weggevaagd. En honderd jaar geleden is er in Siberië eentje net boven de grond geëxplodeerd. Dat had een kracht van duizend atoombommen. Het is lastig te voorspellen wanneer de volgende komt. Zien we hem aankomen en is het volgende week zover, dan zit er niets anders op dan een feestje te bouwen. Maar duurt het langer, dan is het niet per se het einde. Je zou zo’n planetoïde kunnen laten afwijken, of bombarderen.

Het zijn allemaal zulke onbegrijpelijk grote schalen.

„Ja, ik wijs er graag op dat het Andromedastelsel onze Melkweg nadert met de onbeleefde snelheid van meer dan 100 km per seconde. Gelukkig duurt die botsing nog even, want Andromeda staat tweeënhalf miljoen lichtjaar verderop.”

Vrijdag 21 december spreekt dr. Diederik Kruijssen over ‘De Aarde bedreigd?’ 20.00 uur. Volkssterrenwacht Bussloo, Bussloselaan 4, Bussloo.

    • Liesbeth Koenen