Meer moskeeën Moskou

In Moskou mogen zes nieuwe moskeeën worden gebouwd. Het gemeentebestuur heeft drie locaties aangewezen: in zuid-Boetovo, Ljoeblino en bij het metrostation aan de Chaussee der Enthousiastelingen. Over de andere plaatsen wordt nog nagedacht. In oktober vond burgemeester Sergej Sobjanin de nieuwe moskeeën nog onnodig, omdat er met de bestaande vier moskeeën genoeg gebedsruimte zou zijn voor alle moslims die permanent en legaal in Moskou wonen. Volgens de laatste volkstelling, in 2010, heeft de stad ruim 11 miljoen inwoners. Schattingen over het daadwerkelijke aantal lopen uiteen van 13 tot 17 miljoen. Moskou werkt als een magneet op ‘gastarbeiders’, zoals deze migratie ook in het Russisch heet, uit vooral ex-sovjetrepublieken in islamitisch Centraal-Azië. Volgens Ravil Gajnoetdin, moefti van Europees Rusland, leven er nu 1,5 miljoen moslims in Moskou.

Of de moskeeën echt verrijzen is de vraag. Het gemeentebestuur onderstreept dat niet alleen de stadsdeelbesturen maar ook de buurtbewoners inspraak krijgen. Dat is bij bouwprojecten is in booming Moskou niet gebruikelijk. Tweemaal eerder richtte het verzet van bewoners zich tegen de voorgenomen bouw van moskeeën. Beide keren ging de overheid door de knieën. (NRC)