Vermoedens van Poincaré

Het veelzijdige genie Henri Poincaré had een bijna feilloze intuïtie.Hij legde de basis voor de chaostheorie

PAGINA 4-5

Foto AFP, bewerking fotodienst NRC