Tweede Kamer wil steun filmindustrie

De Tweede Kamer eist van het kabinet maatregelen die een einde maken aan de slechte concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie.

De ministers Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) en Jet Bussemaker (OCW, PvdA) zullen hiertoe begin januari een ‘filmtop’ moeten organiseren met distributeurs, producenten, bioscoopexploitanten, filmfonds en andere betrokkenen.

Dit willen de cultuurspecialisten van VVD, PvdA en D66 maandag eisen, tijdens de Kamerbehandeling van de cultuurbegroting. Deze ruime Kamermeerderheid verwacht vervolgens in maart 2013 een oplossing van het kabinet.

D66 vroeg al eerder om onderzoek naar een tax shelter: belastingvoordelen voor filmfinanciers. VVD en PvdA steunden dat verzoek toen niet. „Maar nu gaat het om meer dan een onderzoek”, zegt Kamerlid Jacques Monasch (PvdA). De „urgentie” is hoog, zegt hij: „Het is tijd voor concrete stappen.”

Een tax shelter is niet de enige mogelijke oplossing, benadrukken de Tweede-Kamerleden. Vera Bergkamp (D66): „Als blijkt dat de filmindustrie meer ziet in een kostprijsverlagende subsidie in plaats van fiscale voordelen: ook goed.”

Tamara Venrooy (VVD): „Bovendien kan blijken dat buurlanden dingen doen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dan moet het kabinet aansturen op Europese maatregelen tegen de oneerlijke concurrentie.”

Vanwege de fiscale voordelen in het buitenland laten Nederlandse producenten steeds vaker onderdelen van het werk elders uitvoeren. De directie van het enige filmlaboratorium dat Nederland kende, Cineco, wees daarop toen het dit najaar failliet ging. Het bedrijf heeft gisteren met hulp van enkele filmondernemers een doorstart gemaakt, onder de naam ‘Haghefilm Digitaal’.

CDA en ChristenUnie zullen maandag aandacht vragen voor het lot van vier rijksmusea: Slot Loevestein, Rijksmuseum Twenthe, Huis Doorn en het Geldmuseum in Utrecht. Door bezuinigingen dreigen ze hun deuren voor het publiek te moeten sluiten. Om dit te voorkomen, wil de ChristenUnie geld halen uit het potje voor zogenoemde frictiekosten. Het ministerie heeft dat gereserveerd voor ontslagvergoedingen en andere kosten die komen met gedwongen krimp of sluiting. Het CDA wil het geld vinden door te bezuinigen op het ministerie van OCW.

Beide begrotingswijzigingen kunnen nog niet rekenen op een Kamermeerderheid. Het enige kansrijke voorstel voor de vier musea komt maandag van D66. Die partij zal om extra tijd vragen; eerst moet duidelijk worden wat de Raad voor Cultuur voor ‘herijking’ van het museale bestel voor ogen heeft.