Rechters: kwaliteit onder druk

Children look at a Christmas tree made of milk tin cans, after donating some on December 14, 2012, during an event organized by Medecins du Monde, a non-governmental humanitarian aid organisation. For the second year in a row, Athenians donated milk and food to Medecins Du Monde which will then distribute them to the poor. AFP PHOTO / LOUISA GOULIAMAKI
Children look at a Christmas tree made of milk tin cans, after donating some on December 14, 2012, during an event organized by Medecins du Monde, a non-governmental humanitarian aid organisation. For the second year in a row, Athenians donated milk and food to Medecins Du Monde which will then distribute them to the poor. AFP PHOTO / LOUISA GOULIAMAKI AFP

Een vooralsnog geheime groep van raadsheren is in opstand gekomen tegen de in hun ogen steeds zwaardere productie-eisen die aan het rechtspreken worden gesteld. De rechters zeggen hun werk niet goed meer te kunnen doen. Ze voelen zich ook niet vertegenwoordigd door hun eigen bestuursorgaan, de Raad voor de Rechtspraak.

Dit blijkt uit een anoniem manifest dat door raadsheren van het gerechtshof in Leeuwarden is opgesteld. In het pamflet klagen de rechters dat er nauwelijks nog aandacht is voor de kwaliteit van hun werk. Ze schrijven alleen nog maar te worden afgerekend op de aantallen vonnissen die ze maken. „Het heeft er toe geleid dat de kwaliteit zodanig onder druk is komen te staan dat veel zaken niet de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen, en dat onverantwoorde keuzes worden gemaakt om aan de productie-eisen tegemoet te komen”, aldus het manifest.

De Raad voor de Rechtspraak is volgens de actiegroep „losgezongen van de praktijk op de werkvloer”. De Raad zou zijn ingekapseld door de politiek in Den Haag, staat in het pamflet.

Het manifest is volgens woordvoerder F. Steringa van het hof in Leeuwarden opgesteld door „een behoorlijke grote groep” raadsheren. Verdere toelichting wil ze niet gegeven. De schrijvers van het manifest willen anoniem blijven. „We willen via het manifest eerst intern peilen wat er leeft”, zegt Steringa. In het manifest worden andere rechters opgeroepen te reageren.

De protestactie is het gesprek van de dag onder rechters. „Ook in de rechtbank Noord-Nederland wil ik het manifest, dat ik intern heb laten verspreiden, met de rechters bespreken”, laat Daan Keur, de president van het gerechtshof Leeuwarden weten. Leendert Verheij, president van het hof Den Haag, zegt begin volgend jaar het manifest met zijn raadsheren te willen bespreken. „Het mag geen schimmengevecht in de media worden.”

De Raad voor de Rechtspraak laat weten dat zij „de zorg deelt” over de „toenemende productiedruk en de krapte van budgetten”. De raad vraagt daarvoor „continu politieke aandacht”, zegt een woordvoerder. „Goede rechtspraak is alleen mogelijk als er voldoende budget is.”