Indië-weigeraars na zestig jaar in beroep tegen veroordeling

Twee bejaarde mannen die vlak na de Tweede Wereldoorlog dienst weigerden in het voormalige Nederlands-Indië gaan na meer dan zestig jaar hun veroordeling aanvechten. Dat zegt hun advocaat Liesbeth Zegveld vanochtend in de Volkskrant. Volgens haar zouden de twee nooit zijn vervolgd als de rechter had geweten wat zich in Indië afspeelde.

De mannen, nu 83 en 86 jaar, weigerden uit principe te vechten en werden opgepakt en gebrandmerkt als deserteurs. Het militair gerechtshof veroordeelde hen voor respectievelijk drie en twee jaar cel.

Zegveld heeft de Hoge Raad gevraagd de veroordeling te herzien omdat destijds vrijwel niets bekend was over het structurele geweld van Nederlandse soldaten tegen burgers in de jaren 1945 tot 1949. Pas twintig jaar later werd dat pas duidelijk met de publicatie van de Excessennota, waarin alle oorlogsmisstanden op een rijtje waren gezet.

“Van een soldaat kan niet worden verwacht dat hij zich willens en wetens in een situatie brengt waarbij er grote kans is dat hij zal moeten deelnemen aan oorlogsmisdaden”, aldus Zegveld.