Truc om Straatsburg te mijden verboden

Europarlementariërs moeten twaalf keer per jaar op en neer van Brussel naar Straatsburg – en níet stiekem elf keer. Het Europees Hof van Justitie verbood gisteren een maatregel van het Europees Parlement om het aantal sessies in de Elzas met één per jaar te verminderen.

Frankrijk had het Europarlement voor de rechter gedaagd om zijn roosterwijziging. Het parlement, dat inmiddels in meerderheid af wil van de zetel in Straatsburg, plande in oktober dit jaar twee sessies vlak achter elkaar, zodat er de facto één reis wegviel. Ook in 2013 wilde het EU-parlement zichzelf zo een kostbare en vermoeiende reis besparen.

Een bescheiden stap –maar niet voor Frankrijk. De Franse politieke elite ziet ‘Straatsburg’ als een symbool van Franse invloed in Europa. Het reiscircus is bovendien lucratief voor de stad Straatsburg. Met succes wees Parijs de Europese rechter op de EU-verdragen, waarin staat dat het parlement twaalf keer in Straatsburg bijeen moet komen.

Alleen de regeringen kunnen het EU-verdrag wijzigen, onderstreepte het EU-Hof in het vonnis. Tot die tijd moeten de volksvertegenwoordigers zich aan de regels houden. „Ook al is erkend dat de door het Parlement omschreven ongemakken en kosten als gevolg van de verschillende plaatsen waar het zijn werkzaamheden verricht, reëel zijn”.

In oktober stemde driekwart van de Europarlementariërs voor een resolutie die regeringen vraagt om toe te werken naar „een enkele zetel” voor het parlement. De afgelopen jaren is de steun in het parlement voor afschaffing van de zetel in Straatsburg sterk gegroeid, onder meer onder invloed van de crisis. De kosten ervan bedragen zo’n 180 miljoen euro per jaar plus 19.000 ton extra CO2-uitstoot.