Ouder is ook verantwoordelijk voor groep

Basisscholen werken aan een lijst met rechten en plichten van ouders. „Ouders mogen vragen stellen, maar moeten ook antwoorden accepteren.”

Twee keer dit schooljaar dwongen ouders bij schooldirecties het vertrek af van een kleuter die te ver was gegaan met seksuele spelletjes. Hoewel het in beide gevallen ging om ‘grensoverschrijdend gedrag’, vonden de scholen zelf dat de kinderen met extra begeleiding op school konden blijven. Voorzitter Kete Kervezee van de PO-raad, belangenorganisatie van het basis- en speciaal onderwijs, noemde de houding van de ouders gisteren in deze krant individualistisch en kortzichtig. De PO-raad wil dat basisscholen ‘ouderconvenanten’ gaan opstellen om de reacties van ouders beter beheersbaar te maken.

Ouders hoeven het toch niet in alles eens te zijn met een school?

„Ouders mogen vragen en onzekerheden op tafel leggen, maar moeten wel de antwoorden van de school accepteren. Soms wordt wel heel erg gedacht in het belang van het eigen kind. Het is belangrijk dat ouders beseffen dat ze zelf ook verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de groep waartoe hun kind behoort. Je kunt niet roepen: als het maar goed gaat met mijn kind, doet de rest er niet toe. Kinderen kunnen gedrag hebben dat grenzen overschrijdt. Daarom moet je ze opvoeden. Zowel de school als de ouders. Vandaag heeft andermans kind een probleem, morgen misschien je eigen kind. It takes a village to raise a child.”

U wilt met ‘ouderconvenanten’ het gedrag van ouders bijsturen. Hoe ziet u dat voor zich?

„Wij zijn als PO-raad bezig met een convenant waarin tien rechten en tien plichten van ouders komen te staan. Scholen hebben de plicht ouders goed te informeren, goed te woord staan. Ouders moeten hun kinderen op tijd op school brengen, met een ontbijt achter de kiezen, én zich realiseren dat hun kind lid is van een groep. Als zich een pestklimaat ontwikkelt in een klas, kun je dat alleen gezamenlijk oplossen, met school en ouders. Ander voorbeeld: Je hebt in elke groep kinderen die nooit eens worden uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes. Laat ouders zich er een klein beetje verantwoordelijk voor voelen dat die ook eens uitgenodigd worden.”

Wanneer moeten ouders zo’n convenant ondertekenen?

„Ik ben er voorstander van dat we dat meteen aan het begin doen, als ze hun kind inschrijven. Dan ligt het nog open. Schrijf je kind in, schrijf ook jezelf in.”

Ouders blijken soms heftig te reageren op kleuters die te ver gaan in seksspelletjes. Wat kan een convenant daaraan doen?

„In zo’n convenant kunnen we ook afspreken dat we ouders informeren over wat leerlingen in elke fase leren en welke ontwikkelingen bij die fase horen. Op ouderavonden kan dan aan de orde komen: Onze kinderen komen in de leeftijd van het ‘doktertje spelen’. Dan doen ze deze ontdekkingspelletjes. Negen van de tien kinderen maken zo’n fase door. Dat hoort bij het leven.”

Komt het meer voor dan voorheen dat ouders schooldirecties onder druk zetten om kinderen van school te verwijderen?

„Ik denk dat het heftiger is door de schaal. Vroeger wisten vijf ouders het, nu vijftigduizend. Dat komt door de media, inclusief de sociale media. Een landelijk dagblad publiceerde een artikel over een van de casussen, met allerlei gegevens over de situatie rond een vijfjarig kind. We letten in Nederland heel scherp op privacy, zeker bij kinderen. Ik vind dat een dagblad zo’n verhaal niet zo herkenbaar hoort te publiceren.”