Naleving regels cruciaal

Is het bijstoken van kolencentrales met houtpallets – een brandstof die wordt vervaardigd uit samengeperst houtafval – duurzaam?

Bijstook van kolencentrales met houtpallets moet duurzaam zijn. Anders is deze toepassing niet wenselijk. De vraag is natuurlijk: wat is duurzaam? Daarover heeft zich al in 2006 een nationale Commissie gebogen bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en non-gouvernementele organisaties. Deze commissie, waarbij ikzelf nauw betrokken was, heeft duurzaamheidscriteria opgesteld. Die criteria zijn leidend geweest bij het ontwikkelen van Europese richtlijnen en internationale standaarden.

Met het formuleren van dergelijke richtlijnen en standaarden is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Naleving ervan is cruciaal. Dit betekent dat biomassa gecertificeerd moet zijn om het predicaat ‘duurzaam’ te kunnen krijgen. Dit is geen gemakkelijke opgave, maar moet wel gebeuren.

Het energiebedrijf Essent/RWE heeft hiermee al ervaring opgedaan en een aanzienlijk deel van de geïmporteerde houtpallets volgens haar interne Green Gold Label gecertificeerd. Die ervaring wil Essent nu inzetten om samen met andere energiebedrijven zo snel mogelijk te streven naar een uniform, onafhankelijk en geloofwaardig certificeringsprogramma voor duurzame biomassa in Europa. Hiervoor is overeenstemming nodig over de criteria en vorm van certificering binnen de energiebedrijven zelf, maar ook met alle andere relevante stakeholders.

Als onafhankelijke deskundige is aan mij gevraagd om hierin een rol te spelen. Gezien de noodzaak van duurzaam gebruik van houtpallets en mogelijk andere biomassastromen wil ik mij daarvoor inzetten. Het is een hele klus. Discussies zullen moeten worden beslecht met alle stakeholders over tal van complexe onderwerpen, zoals definities over duurzaam bosbeheer, biodiversiteit en de terugverdientijd van CO2. Pas dan is sprake van duurzaam gebruik van deze biomassa.