Kabinet handhaaft korting op opvang kinderen

Het kabinet wil de geplande bezuinigingen op kinderopvang van 205 miljoen euro volgend jaar toch onverminderd doorvoeren. Dat bleek gisteren tijdens de tweede dag van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken in de Tweede Kamer. Voor kinderopvang stond voor volgend jaar aanvankelijk 2,7 miljard euro op de begroting.

Het besluit kwam onverwacht en leidde tot veel verontwaardiging bij de oppositie. Afgelopen dinsdag stelden regeringspartijen VVD en PvdA zich nog welwillend op richting oppositiepartijen. CDA, GroenLinks, SP, D66 en de ChristenUnie droegen alternatieven aan om 90 miljoen van de voorgenomen bezuinigingen te kunnen schrappen. Coalitiepartijen gaven aan bereid te zijn samen met de oppositie op zoek te gaan naar „een deugdelijke dekking”.

Maar volgens minister Asscher (PvdA) levert het terugdraaien van de bezuinigingen per 1 januari te grote uitvoeringsproblemen op. De Belastingdienst heeft ouders die gebruik maken van kinderopvang al een beschikking gestuurd met daarin de hoogte van de rijksbijdrage voor volgend jaar. Bovendien zou de afname nog vrijwel geen effect hebben op de arbeidsparticipatie van ouders. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie begin deze week bekendmaakte.

Veel kinderopvangorganisaties hebben het moeilijk doordat ouders minder gebruik maken van formele opvang. De sector stelt dat de bezuinigingen van het vorige kabinet er dit jaar harder inhakken dan verwacht. Hierdoor is het kabinet al minder kwijt dan begroot. Een nieuwe ronde bezuinigingen zou daardoor overbodig worden.

Asscher zegde de Kamer toe om voor de voorjaarsnota in kaart te brengen wat de effecten zijn van de afgenomen vraag naar kinderopvang. Wellicht leidt dit alsnog tot het terugdraaien van bezuinigingen of compensatie van middengroepen.