Brieven

Vroeger was alles beter in de musea, vindt Sjarel Ex

Op de Opiniepagina’s (4 december) bekritiseert directeur Sjarel Ex van Museum Boijmans Van Beuningen het beleid van het Wereldmuseum. Ex is onze museumbuurman, maar nooit heeft hij zich in een gesprek persoonlijk op de hoogte gesteld van de exacte motivatie om onze kleine Afrikacollectie te verkopen.

Ex baseert zich op zijn eigen gedachtespinsels en insinuaties. Deze gaan hand in hand met een – te verwachten – totaal gebrek aan kennis over de collectie van een ander museum. Dit is een sneue vertoning, iedere museumdirecteur onwaardig.

Vroeger was alles beter, stelt Ex. Onze bezoekersaantallen zijn nog nooit zo hoog geweest als nu en groeien bij elke nieuwe tentoonstelling. Dit ervaren we nu weer met onze tentoonstelling Samurai. De ‘beloning’ is dat het Wereldmuseum 40 procent van zijn minimale museumbudget moet inleveren. Dit heeft onherroepelijk gevolgen.

Dr. Edward de Bock

Hoofd wetenschap van het Wereldmuseum Rotterdam

Geef alleen wachtgeld bij verantwoording in Kamer

In het hoofdredactioneel commentaar over de zaak-Verdaas staat dat de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers een begrijpelijke zaak is voor politieke ambtsdragers (NRC Handelsblad, 7 december). Ze zeggen immers hun vaste baan op en gaan een ambt vervullen waaruit zij elke dag kunnen worden verwijderd. Dit lijkt mij een terecht conclusie. Waar het evenwel wringt, is dat deze staatssecretaris niet uit zijn ambt is verwijderd, maar zelf ontslag heeft genomen.

Moet iemand die niet eens de moeite neemt – de moed heeft? – om zich te verantwoorden in de Kamer, maar zelf besluit om zijn functie neer te leggen, gelijke rechten hebben als iemand die om redenen van beleid door de Kamer wordt weggestuurd? Het ware wenselijk als de bestaande wachtgeldregeling in deze zin zou worden aangepast dat deze regeling pas van kracht wordt als de betrokkene zich verantwoordt in de Kamer.

A.J.M. van Unnik

Bennebroek