Analist zegt A, Imtech B: straatgevecht over cijfers

De een noemt het een „update”, de ander zegt „gewijzigd rapport”. Imtech en een analist ruziën over de interpretatie van cijfers.

Het uitkomen van een nieuw analistenrapport van ABN Amro over technisch dienstverlener Imtech heeft geleid tot een felle welles-nietesdiscussie tussen de twee partijen. Imtech heeft een debiteurenprobleem, zegt ABN Amro. Nee, zegt de technisch dienstverlener, de ABN-analist heeft de berekeningen verkeerd gemaakt.

Het is niet gebruikelijk dat bedrijven in het openbaar op analistenrapporten reageren. „Zo’n openbare discussie tussen bedrijf en analist is naar mijn weten nog nooit voorgekomen”, zegt econoom David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters. „Het leidt tot onzekerheid bij beleggers.”

Reageren op rapporten ís ook niet de gewoonte van Imtech, schrijft het Goudse bedrijf in een persbericht. In dit geval vond Imtech het echter wel nodig om „duiding” te geven bij het rapport, „in het belang van belanghebbenden en beleggers”.

De kiem van het verschil van mening is een eerder analistenrapport van ABN Amro, dat drie weken geleden werd gepubliceerd. Daarin schrijft analist Teun Teeuwisse van ABN Amro dat Imtech een debiteurenprobleem heeft in Duitsland en Oost-Europa. Het zou daar gemiddeld 232 dagen duren voor klanten hun rekeningen betalen. Na het uitkomen van dat rapport zakte de koers met ruim 10 procent.

Een dag na het uitkomen van dat rapport publiceerde Imtech eigen cijfers: het duurt in Duitsland en Oost-Europa gemiddeld geen 232, maar zeventig dagen voordat klanten betalen. De analist beschikte volgens Imtech niet over de benodigde gegevens, waardoor hij deze analyse „technisch” niet kon maken. Een rel over debiteurencijfers was geboren.

Op basis van de nieuw vrijgegeven cijfers door Imtech maakte analist Teeuwisse een nieuw rapport, dat eergisteren gepubliceerd werd. Over de aard van dat nieuwe rapport kunnen de kemphanen het ook al niet eens worden. Een „update”, noemt ABN Amro het zelf. Imtech spreekt van een „gewijzigd rapport”.

Teeuwisse staat nog steeds „100 procent” achter zijn eerste rapport, vertelt hij. „Ik heb informatie uit de markt gebruikt om dat rapport te schrijven. Als ik alleen gebruik wat zij verschaffen, zou ik het jaarverslag overschrijven.” Aanleiding voor het tweede rapport waren de nieuwe gegevens die Imtech vrijgaf. „Ik voelde me verplicht naar beleggers toe.”

Daarin kijkt Teeuwisse niet naar Duitsland, maar naar Imtech als geheel. Hij gebruikte naar eigen zeggen de gegevens en definities van Imtech, „om elke vorm van discussie te voorkomen”. Zijn conclusie blijft echter dat Imtech een probleem heeft bij het innen van rekeningen. De dienstverlener ziet dat probleem zelf niet en zegt dat Teeuwisse opnieuw verkeerde definities gebruikt.

Andere analisten zeggen dat het niet gebruikelijk is dat een analist drie weken nadien al met een „update” komt. „Je kunt wel stellen dat dat een uitzonderlijke situatie is”, aldus een analist die anoniem wil blijven omdat hij zich niet in het openbaar in de kwestie wil mengen.

De zorgen die in het analistenrapport worden geuit over de debiteurenpositie worden door andere analisten die het aandeel volgen niet gedeeld. Niemand is het dus eigenlijk écht met elkaar eens.